Loading...
Start 2019-02-03T12:05:20+00:00

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 9.06.2019

Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy okres wielkanocny, a w parafii przeżywamy ósmy Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i Pierwsze Powiatowe Święto Rodziny „u Matki”. Na uczestników czeka wiele miłych atrakcji. Szczegółowy program tego wydarzenia znajduje się w gablocie i na ulotkach przy wyjściu z kościoła. Dochód będzie przeznaczony na prace konserwatorskie przy figurze Matki Bożej Bolesnej, naszej Tuchowskiej „Piety”. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości do wzięcia udziału. Zechciejmy przeżyć to dzisiejsze popołudnie i wieczór na wspólnym i rodzinnym świętowaniu niedzieli. 

01-09 Lipca 2019
WIELKI ODPUST TUCHOWSKI 2019
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII
Zapraszamy na nabożeństwo Nowenny Nieustannej w każdą środę o godz. 18 oraz na inne nabożeństwa w sanktuarium

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE
PRZETARGI