Loading...
Start 2020-10-07T13:22:57+02:00

2 NIEDZIela ZWYKŁA – 17.01.2021.

Przeżywamy 2 niedzielę zwykłą. W Roku św. Józefa, w każdą 3. niedzielę miesiąca, na zakończenie Mszy św. będziemy modlić się modlitwą do św. Józefa, w środy zaś celebrowane są Msze św. wotywne o św. Józefie do południa i przed błogosławieństwem końcowym odmawiana jest Litania do św. Józefa, również kazania Nowennowe poświęcone są tematycznie św. Józefowi.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10.01.2021.

W tym roku nasza parafia przeżywa jubileusz 70. lat istnienia. Dokładnie 5-go stycznia 1951 r. Biskup Tarnowski Jan Stepa, specjalnym Dekretem ustanowił Parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie. Jest to dobra okazja, by dziękować Bogu za jubileusz istnienia parafii, za tych, którzy nią dotychczas kierowali i tych, którzy byli objęci duszpasterską troską, a także modlić się o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Tuchowskiej dla wszystkich obecnie żyjących parafian i towarzyszących im w pielgrzymce wiary duszpasterzy.

01-09 Lipca 2021
WIELKI ODPUST TUCHOWSKI 2021
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII
Zapraszamy na nabożeństwo Nowenny Nieustannej w każdą środę o godz. 18 oraz na inne nabożeństwa w sanktuarium

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE
PRZETARGI