Loading...
Start 2018-01-31T15:33:52+00:00

XV niedziela zwykła – 15.07.2018.

Przeżywamy dziś Uroczystość Najświętszego Odkupiciela, czyli tytularne święto Redemptorystów, a z woli Ojca Generała dzień modlitwy o rozeznanie. Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, który zakończyliśmy w ostatnią niedzielę, dziękowaliśmy Bogu za 125 lat od przybycia redemptorystów do Tuchowa, a dziś mija dokładnie 135. rocznica jak redemptoryści po przybyciu do Polski, do Mościsk k. Przemyśla (dziś na Ukrainie), w Uroczystość Najświętszego Odkupiciela – 15 lipca 1883 r., otrzymali do posługi kościół w Mościskach. W związku z tymi wydarzeniami zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich wiernych o modlitwę w intencji naszego Zgromadzenia oraz o dar nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych.

01-08 Lipca 2018
WIELKI ODPUST TUCHOWSKI 2018
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII
Zapraszamy na nabożeństwo Nowenny Nieustannej w każdą środę o godz. 18 oraz na inne nabożeństwa w sanktuarium

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE