Mały Odpust Tuchowski 2017

8 września Uroczystość Narodzenia NMP, Głównej Patronki Diecezji to jednocześnie Mały Odpust Tuchowski. Na każdej Mszy św. po homilii nastąpił AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. O godz. 7.00, 9.00 i 11.00 poświęcono również ziarno siewne. W hołdzie Matce Bożej Częstochowskiej, z okazji trzechsetnej rocznicy koronacji obrazu odbył się również koncert w wykonaniu Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego.

Podczas Małego Odpustu Tuchowskiego nastąpiło poświęcenie nowych krzyży, które zostaną umieszczone na dachu naszej bazyliki w miejsce starych, skorodowanych. Przez cały uroczysty dzień można było oddawać cześć nowym krzyżom przez ich ucałowanie i złożyć dar swego serca do skarbony na pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia.

Remont hełmów wież, sygnaturki i dachu nawy naszego kościoła nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie merytoryczne i finansowe Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, który udzielił dotacji w wysokości 60.000 zł za co serdecznie dziękujemy, jak również za osobisty dar serca wiernych. „Bóg zapłać”.

Remont hełmów wież, sygnaturki i dachu kościoła klasztornego

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzielił dotacji celowej w roku 2017 na wykonanie zadania pn.: Remont hełmów wież, sygnaturki i dachu nawy kościoła klasztornego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie w kwocie: 60 000,00 zł realizowanego przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie.

Zobacz: Dotacja

 

2017-09-13T16:39:48+00:00