Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”

Łk 1,35

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi i Goście!

Już w najbliższą niedzielę zasiądziemy wieczorem do wigilijnego stołu w naszych rodzinach i rozpoczniemy obchód Świąt Bożego Narodzenia.

Przeżywając po raz kolejny te święta uświadamiamy sobie, że nie byłoby ich, gdyby nie Maryi „tak” i Jej odpowiedzialność za wypowiedziane słowo. Dziękujemy Maryi i podziwiamy Jej konsekwencję, pokorę i zaufanie Bogu na dobre i złe.

Żyjemy w czasach, w których widzimy deficyt odpowiedzialności i konsekwencji za raz powiedziane słowo Bogu, czy też człowiekowi.

Przeżywany rok pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” zaprasza nas wszystkich do odkrycia darów Ducha Świętego, które zostały nam podarowane kiedyś w sakramencie chrztu świętego i bierzmowania, a które mają moc przemiany naszego życia na lepsze. Zaprasza nas do zaufania Bogu i ożywienia naszej odpowiedzialności za otrzymany dar wiary. Żyjąc konsekwentnie wiarą przeżyjemy cud Bożego Narodzenia w nas samych, w naszych rodzinach, w parafii i w środowiskach, w których żyjemy.

Wszystkim parafianom, pielgrzymom i gościom składam najlepsze życzenia. Radosnych i błogosławionych Świąt od Bożej Dzieciny, a Duch Święty niech napełnia Was swoim światłem na ścieżkach Nowego 2018 Roku!

Szczęść Boże!

proboszcz wraz z duszpasterzami

2017-12-25T11:49:24+00:00