Święto Świętej Rodziny – 31.12.2017

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu 
- w tym roku tak się składa, że jest to zarazem ostatni dzień kończącego się roku – Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny.

Kościół przypomina nam dzisiaj Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję 
i Józefa. Dziś, kiedy małżeństwo i rodzina jest zagrożona, potrzebujemy wzorca oraz wstawiennictwa i uzdrowienia. Dlatego przez orędownictwo św. Józefa modlimy się o odpowiedzialnych mężów i ojców, którzy swoje własne ambicje i egoizm, potrafią złożyć na ołtarzu małżeństwa i rodziny by wiernie jej służyć. Prosimy również Maryję o wstawiennictwo za kobietami, aby nie lękały się macierzyństwa, lecz były otwarte na każde poczęte życie. Do Jezusa zaś kierujemy nasze prośby i błagamy, aby zechciał uzdrawiać relacje między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi.
W naszej parafii na sumie, podczas uroczystej Eucharystii, zacni Jubilaci mieli okazję do świętowania swoich jubileuszy. Po wyznaniu wiary odnowili przyrzeczenia małżeńskie, które przed wieloma laty wypowiedzieli wobec Boga, rodziny i przyjaciół. Wtedy również w ich życie wszedł Chrystus. On, Oblubieniec jest w każdym sakramentalnym małżeństwie i umacnia miłość i jedność.
Dzisiaj dziękujemy Bogu za nasze małżeństwa i rodziny i polecamy ich opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. Modlimy się o miłość i zgodę, o to, by każdego dnia potrafili przekraczać swoje „JA”, by być dla „TY”.
Jak co roku, dziś też kierujemy do wszystkich Jubilatów najserdeczniejsze życzenia i życzymy, by te odnowione śluby na nowo rozbudziły w Was wspomnienia, budując jedność i więź duchową. oraz miłość. Niech Wasza postawa utwierdza wierność, uczciwość i potrzebę wspólnego życia. Niech Wasze życie będzie przykładem dla innych małżeństw przeżywających trudności, że wbrew temu co głosi dzisiejszy świat można przeżyć w małżeństwie życie, żyjąc razem w związku małżeńskim przez długie lata.
Rodzino Święta, Módl się za nami!

Grażyna Karaś

2018-01-01T10:57:42+00:00