Niedziela Palmowa 2018

Niedziela Palmowa rozpoczyna najważniejszy okres w liturgii chrześcijańskiej – Wielki Tydzień. Upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Polsce związane są z nią piękne tradycje. W Niedzielę Palmową wierni święcą palmy oraz uczestniczą w uroczystej procesji z nimi. Palmy zaczęto po raz pierwszy święcić na terenach obecnej Francji w VII wieku. Z kolei zwyczaj organizowania procesji pochodzi już z IV w., w którym Kościół w Jerozolimie wiernie odtwarzał wydarzenia biblijne.


25 marca br., w bazylice mniejszej w Tuchowie przed mszą św. dokonano obrzędu poświęcenia przyniesionych przez wiernych palm. W procesji udano się do kościoła. Po zakończonych uroczystościach twórców największych i najładniejszych palm nagrodził kustosz sanktuarium o. Bogusław Augustowski.

Tekst oraz fotografie: Krzysztof Jasiński

2018-03-25T23:25:38+00:00