Przetargi 2019-04-18T01:52:30+00:00

17.04.2019: ZAPYTANIE NR 2/2019

Dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie. Zapytanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1180227.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Ramowy opis inwestycji w ramach II etapu inwestycji
Załącznik nr 5 Dokumentacja budowlana

6.03.2019: Wybrana oferta pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Zamawiający – Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie” za najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy: ConneR – Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański,
Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z zapytaniem ofertowym i przedstawia najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Załącznik:

Protokoł wyboru oferty nadzór inwestorski

19.02.2019: Zapytanie nr 1a dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1a_nadzór inwestorski

Tuchów_nadzór inwestorski_1_formularz oferty

Tuchów_nadzór inwestorski_2_oświadczenia

Tuchów_nadzór inwestorski_3_wzór umowy

Tuchów_nadzór inwestorski_4_ramowy opis inwestycji

Dokumentacja budowlana_Lipowe Wzgorze

16.02.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania

Załącznik:

Informacja o unieważnieniu postępowania

06.02.2019: Zapytanie dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski

Tuchów_nadzór inwestorski_1_formularz oferty

Tuchów_nadzór inwestorski_2_oświadczenia

Tuchów_nadzór inwestorski_3_wzór umowy

Tuchów_nadzór inwestorski_4_ramowy opis inwestycji

Dokumentacja budowlana_Lipowe Wzgorze