XX niedziela zwykła – 14.08.2022.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przeżywamy dzisiaj XX Niedzielę Zwykłą. W liturgii Kościoła będziemy przeżywać w tym tygodniu: - w poniedziałek (15.08) – Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. według porządku niedzielnego. W Zgromadzeniu Redemptorystów jest to również dzień złożenia pierwszej profesji zakonnej w Lubaszowej 5. Nowicjuszy o godz. 9.00 i wieczystej profesji zakonnej przez 5 naszych alumnów w bazylice w Tuchowie na Mszy św. o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy wiernych do modlitwy w intencji naszych współbraci. Przypominamy, że Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest świętem nakazanym, dniem wolnym od pracy i mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Po mszach nastąpi błogosławieństwo ziół i kwiatów. Pamiętajmy również w modlitwie o 102. rocznicy Cudu nad Wisłą i Dniu Wojska Polski

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE
PRZETARGI