5. Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2023.

Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu, od której dawniej rozpoczynał się okres Męki Pańskiej i zwyczaj zasłaniania krzyży w kościele, które tak pozostaną do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

4. Niedziela Wielkiego Postu – 19.03.2023.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu „Laetare”, czyli niedzielę radości, a w parafii charytatywny kiermasz „Budujemy Dom ze św. Józefem”. Po każdej Mszy św. możemy nabywać ciasta i inne artykuły spożywcze i tym samym wesprzeć budowę Domu „Nadziei”. W tym tygodniu czekają nas następujące wydarzenia: - Przeniesiona z dzisiaj Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP – jutro. Msze św. jak w dzień powszedni. - Imieniny o. proboszcza i Msza św. w jego intencji – w środę po Nowennie o godz. 18.00. - Spotkanie formacyjne Kręgu Rodzin – w piątek po Mszy św. wieczornej. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – w sobotę. Msze św. w bazylice o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.30. Z obchodami tego dnia związana jest praktyka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Bis

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE
PRZETARGI