UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28.05.2023

Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy okres wielkanocny. Zapraszamy wiernych do udziału w ostatnich nabożeństwach majowych. Zapraszamy także na to nabożeństwo przy kapliczce MB Tuchowskiej, ul. Górna, koło rodziny Stachurów, we wtorek (30.05) o godz. 19.30. Zapraszamy wiernych na Nabożeństwo czerwcowe, które rozpoczniemy w czwartek o godz. 18.00. Będzie ono sprawowane codziennie, oprócz środy.  W tygodniu będziemy przeżywać: - Drugi dzień Zielonych Świąt, a zarazem Święto NMP Matki Kościoła - w poniedziałek. Msze św. w bazylice o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 oraz o 16.00 i 18.30. - Święto Nawiedzenia NMP, a zarazem dzień odpustu parafialnego – w środę. Msze św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 oraz o 16.00 i o 18.30. Zapraszamy wiernych do licznego udziału w uroczystoś

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE
PRZETARGI