XI niedziela zwykła – 13.06.2021.

Przeżywamy 11 niedzielę zwykłą i zarazem 10. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 3. Powiatowe Święto Rodziny „u Matki”. Już po Mszy św. o godz. 9.00 będzie można nabywać ciasto i inne smakołyki. Dochód z festynu będzie przeznaczony na wsparcie akcji charytatywnej pt. „Podaj Kamilowi dłoń”. Z uwagi na festyn, parking przy wielkich schodach będzie zamknięty od godz. 8.30. Wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.06.2021.

Przeżywamy X niedzielę zwykłą i zarazem czytamy List Pasterski Episkopatu Polski w setną rocznicę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pierwsza, drewniana świątynia powstała w miejscu obecnego kompleksu kościelno-klasztornego, na wzgórzu na prawym brzegu rzeki Białej, prawdopodobnie na początku XI wieku za sprawą benedyktynów z opactwa tynieckiego.

WIĘCEJ HISTORII

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy cieszą się opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.

Kolekta mszalna

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

Modlitwa po komunii

Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, REDEMPTORYŚCI, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie.

REDEMPTORYŚCI W POLSCE
PRZETARGI