W naszej parafii przeżywaliśmy kanoniczną wizytację prowadzoną przez ks. biskupa Leszka Leszkiewicza.

Fot. K. Jasiński