Wieczorem 12 maja 2018 r. w Karwodrzy, przy pomniku pamięci pomordowanej przez Niemców rodziny Solarzów odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna. W programie m.in. hymn Polski, apel pamięci, zapalenie znicza, W hołdzie pomordowanym – uczniowie Szkoły Podstawowej w Karwodrzy, modlitwa, nabożeństwo majowe.
Organizatorami uroczystości byli: Rada Sołecka, sołtys, radny, Rada Parafialna, Szkoła Podstawowa w Karwodrzy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Karwodrzy.

Fot.K.Jasiński