W piątek 6 lipca, podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, odbędzie się kolejne czuwanie młodzieżowe z serii „Droga wewnętrzna”. Poprowadzą je neoprezbiterzy redemptoryści. Hasło, oparte na dialogu bogatego młodzieńca z Jezusem (Mt 19, 16-22), brzmi “Panie, co mam czynić?”. Patronat biblijny obejmie Samuel.

Wydarzenie rozpocznie się Liturgią słowa z konferencją o godz. 20.00, po której nastąpi wystawienie Najświętszego sakramentu oraz modlitwa uwielbienia Pana Jezusa. Kolejnym punktem będzie Msza Święta o godz. 22.00, która zakończy czuwanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich!

br. Grzegorz Pruś CSsR