OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie /procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie 33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1 nr tel.: 14 632 72 06, fax.: 14 632 72 07 mail: ekonom@redemptor.pl, informuje o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

Remont sygnaturki kościoła klasztornego z XVII w.
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie- II etap

Ogłoszenie o zamówieniu