5 lipca, w piękny i słoneczny poranek, rozpoczęła się druga połowa i zarazem szósty dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2018. Upłynął on pod hasłem: Służebnico Ducha Świętego wspieraj nas w darze męstwa.
O godzinie 6:00, wraz z odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, rozpoczął się kolejny dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Mszy Świętej o godzinie 6:00 przewodniczył o. Sylwester Pactwa CSsR – wychowawca kleryków Wyższego Seminarium Duchownego.
Bezpośrednio po Mszy Świętej odśpiewane zostały Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, które poprowadził jeden z braci kleryków.

Mszy Świętej o godzinie 7:00 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Zbigniew Bruzi CSsR – misjonarz z Elbląga. W swojej homilii o. Zbigniew odwoływał się do daru męstwa, przywołując liczne przykłady z życia kościelnego, narodowego i społecznego. Kaznodzieja zaznaczył na wstępie, że napełniona Duchem Świętym Maryja miała siłę do znoszenia z godnością trudnych sytuacji życiowych, jakimi były np. urodzenie Jezusa w ciężkich i surowych warunkach stajennych, jak również trwanie w cierpieniu pod Chrystusowym Krzyżem. Redemptorysta podkreślił, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zobowiązuje nas, abyśmy na nowo zamanifestowali swoją wierność Panu Bogu poprzez radosne przyjęcie przykazań danych nam przez samego Stwórcę i posłuszeństwo wobec nich. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że dar męstwa potrzebny nam jest jak nigdy wcześniej, aby przeciwstawić się współczesnej modzie konsumpcjonizmu i stawiania się ponad prawem. Męstwo potrzebne nam jest w codziennym życiu do tego, abyśmy jako chrześcijanie mogli stawać w obronie tych, którzy zmuszani są do handlu w niedzielę i tych, którzy sami bronić się nie mogą. Prośmy zatem o dar męstwa za wstawiennictwem Matki Bożej Tuchowskiej, abyśmy umieli stanąć w obronie tych, którzy czują się opuszczeni, niezrozumiali i bezbronni.

O godzinie 8:40 modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne poprowadzili bracia klerycy z naszego WSD. Przybliżyli oni zgromadzonym wiernym postaci świętych redemptorystów oraz podzielili się swoim dotychczasowym doświadczeniem życia zakonnego.

Do stóp Matki Bożej Tuchowskiej przybyli na Mszę Świętą o godzinie 9:00 pielgrzymi – nauczyciele oraz pracownicy oświaty. Liturgii przewodniczył ks. dr Robert Dytko z Tarnowa, który obecnie pełni zadanie diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. Słowo Boże, do licznie zgromadzonych na placu wiernych, wygłosił ks. Janusz Szpilowski z Grybowa. Kazanie ks. Janusza, okraszone tonem poetyckim, przedstawiało Maryję jako pokorną i słuchającą uczennicę. Duchowny zaznaczył, że wszystko, cokolwiek robimy w naszym życiu, czynimy pod czujnym okiem Matki. Kaznodzieja zachęcił zgromadzonych na placu sanktuaryjnym nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty, aby nie bali się mobilizowania uczniów do zdobywania wiedzy, kształtowania ich charakteru, sumienia, postaw społecznych i patriotycznych; aby byli dla uczniów mistrzami wskazującymi właściwą drogę, mieli dla nich czas na rozmowę, wysłuchanie ich problemów i kłopotów oraz służyli dobrą i mądrą radą. Matko Boża Tuchowska, najlepsza Nauczycielko, wzorze wytrwałości i męstwa – módl się za nami!

Przed uroczystą sumą odpustową, modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne poprowadzili ponownie nasi braci klerycy.
Uroczystej sumie odpustowej o godzinie 11:00 przewodniczył złoty jubilat ks. prof. dr hab. Stanisław Piech z Krakowa, który wygłosił również do zgromadzonych pielgrzymów Słowo Boże. Na placu zebrali się licznie kapłani diecezjalni, ojcowie redemptoryści przeżywający jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa oraz kapłani seniorzy i kapłani z dekanatu tuchowskiego. W swoim kazaniu ks. prof. podkreślił, że każdy jubileusz życia kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego czy rodzinnego stwarza niebywałą okazję do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Miłosiernemu Bogu za lata wierności w posłudze, którą się pełni. Kaznodzieja podkreślił znaczenie osoby Maryi w życiu każdego z nas. Zwrócił uwagę, że synowskie zawierzenie Maryi polega na zaproszeniu Jej do uczestnictwa w każdym etapie naszego życia, niezależnie od stanu i pełnionej w społeczeństwie funkcji. Ks. Stanisław powołał się na przykłady wielkich polskich patriotów i autorytety, w które powinniśmy się wpatrywać, aby przejść przez ziemską pielgrzymkę wraz z Maryją – Służebnicą Ducha Świętego. Uroczysta suma odpustowa zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki.

Piętnaście minut przed Godziną Miłosierdzia, siostra Marcina – józefitka – poprowadziła wraz ze zgromadzonymi na placu dziećmi modlitwę – Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Msza Święta o godzinie 15:00 zgromadziła licznych pielgrzymów, którymi byli przede wszystkim: Dziewczęca Służba Maryjna, członkowie scholi, ministranci, lektorzy oraz członkowie Ruchu Światło Życie – Oazy. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Tomasz Rąpała z Tarnowa. Na wstępie ks. Tomasz zachęcił wiernych zgromadzonych na placu, aby w prostocie serca poprosili Ducha Świętego o dobre zrozumienie i przyjęcie Słowa Bożego, zawartego w dzisiejszej Ewangelii. W swoim płomiennym i bardzo przekonującym kazaniu ks. Tomasz podkreślił, że Maryja uczy nas pokornie i cicho tego, co Bóg mówi do człowieka. Przypomniał, że celem w życiu każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus, do którego prowadzi nas przykład naszej najlepszej Matki. Kaznodzieja zaznaczył, że w obecnych czasach Kościół potrzebuje ludzi naprawdę wierzących i zaangażowanych zarówno w życie całego Kościoła, jak i poszczególnych wspólnot parafialnych. Następnie ks. Tomasz wspomniał, że nasza modlitwa zależy od tego, jak słuchamy Boga, uczulając jednocześnie młodzież, by zwracała uwagę na to, jak i czego słucha. Na zakończenie, kaznodzieja wspomniał o tzw. „Mapie serca”, czyli liście ordynariusza tarnowskiego bpa Andrzeja Jeża skierowanym do młodych członków lokalnego Kościoła. Kaznodzieja zachęcił szczególnie młodzież zebraną na placu sanktuaryjnym, aby na nowo odkryła w sobie otrzymany od Ducha Świętego dar męstwa oraz człowieka mocnej wiary.
O godzinie 16:30 odbyło się nabożeństwo różańcowe, które tradycyjnie miało miejsce na dróżkach różańcowych. Poprowadzili je bracia klerycy z naszego seminarium.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, poprowadzone przez braci kleryków, miało miejsce na dziedzińcu sanktuaryjnym i odbyło się o godzinie 17:15.
Nieszpory – celebrowane przez neoprezbitera o. Dominika Jurka CSsR – sprawowane były bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą.
Wieczorna Eucharystia zgromadziła licznych pielgrzymów reprezentujących: członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji tarnowskiej, Kręgu Kościoła Domowego, Poradnictwa Rodzinnego oraz małżeństw przeżywających różnego rodzaju jubileusze. Głównym celebransem i kaznodzieją Eucharystycznej Ofiary był ks. dr Józef Młyński z Tarnowa. W swoim kazaniu ks. Józef podkreślał istotne znaczenie sakramentu małżeństwa w dzisiejszym świecie i w społeczeństwie. Uświadamiał, że nie należy wyrzucać Boga z miejsca pracy, z rodzin i małżeństw. Wyróżnił dwie drogi, którymi należy kierować się w życiu, również i tym małżeńskim. Pierwsza droga to zwrócenie się do Boga przez naszą najlepszą Matkę Maryję. Druga polega na zwróceniu się do człowieka, u którego możemy zasięgnąć mądrej rady. Homilię ks. Józefa należałoby podsumować słowami bł. papieża Pawła VI: Małżeństwo nie jest owocem przypadku.
Podczas wieczornej Mszy Świętej miał miejsce specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, połączony z błogosławieństwem licznie zgromadzonych na placu sanktuaryjnym małżonków.
Wieczorna Eucharystia zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki.
Wieczór Maryjny o godzinie 20:00 uświetnił patriotyczny program słowno-muzyczny w wykonaniu nauczycielskiego chóru „Gaude” z Gminy Grybów.
Zapraszamy na kolejne, ostatnie już dni Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2018!
br. Norbert Żukliński

Zdjęcia Krzysztofa Jasińskiego, Tomasza Zawiły, Anny Samborskiej, Natalii Depo i br. Sławomira Wardzały

Zobacz więcej zdjęć