Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był patronem, pierwszego po wakacjach, czuwania dla młodzieży w Tuchowie, które odbyło się 19.10.2018r. Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 18:30 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz. Wygłosił on homilię, a następnie kazanie na liturgii Słowa zraz po Eucharystii. Ksiądz biskup mówił nam, czym powinna być dzisiaj nasza sprawiedliwość w stosunku do Boga i drugiego człowieka.

Całej konferencji można posłuchać na Facebooku na stronie „Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami”. Biskup Leszek pobłogosławił też zebranych relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Zebrani udali się następnie do jadalni pielgrzyma, aby uzupełnić siły przygotowanym poczęstunkiem i wspólnie spędzić czas przed kolejnym punktem programu. Różaniec odmówiliśmy na przyklasztornych dróżkach różańcowych. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych dominowała atmosfera skupienia i modlitwy.
Następne czuwanie z serii „Droga wewnętrzna” odbędzie się 23 listopada. Zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą o godzinie 18:30, którą rozpoczniemy to spotkanie.
Michał Zieliński CSsR