W środę, 29 maja 2019 r. Kapłani – Ojcowie Redemptoryści, świętowali 25-lecie święceń kapłańskich. Swoje dziękczynienie rozpoczęli wspólną modlitwą na Nieustannej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po jej zakończeniu, zacni Jubilaci: o. Bogusław Augustowski, o. Piotr Kurcius, o. Tomasz Jarosz, o. Dariusz Paszyński, o. Sylwester Cabała, o. Jarosław Liebersbach, o. Grzegorz Moj, o. Grzegorz Lachowicz i o. Mieczysław Babraj oraz licznie zgromadzeni współbracia, klerycy i wierni uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył proboszcz i kustosz sanktuarium o. Bogusław Augustowski. Homilię wygłosił o. Edward Nocuń – prefekt Jubilatów.

Na zakończenie Eucharystii, w imieniu wspólnoty parafialnej życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej – Grażyna Karaś i Aleksander Gawryał:

CZCIGODNI OJCOWIE, DRODZY JUBILACI!

„Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła z rozpędzonej na oślep ulicy, może wtedy, gdy pola śpiewały kłosami, zbudzone wschodem słońca… Może wtedy, gdy w oczy dziecka spojrzałeś, w których niebo się jasne odbija, a może wtedy w wieczór majowy ludzie śpiewali Ave Maryja…Może właśnie wtedy, serce Twe szept Pana serdeczny słyszało: „Pójdź za mną” żniwo wielkie, a robotników wciąż mało”.

Czcigodni Ojcowie – Drodzy Jubilaci!

Z wielką wdzięcznością stajemy przed miłującym Bogiem, by wyśpiewać Mu hymn dziękczynienia za 25 lat kapłaństwa Ojców, którzy świętują dziś Srebrny Jubileusz. Z szacunkiem pochylamy się nad tajemnicą Waszego powołania i w imieniu Rady Duszpasterskiej oraz całej wspólnoty parafialnej prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych jubileuszowych życzeń i gratulacji.

Życzymy Wam, drodzy Ojcowie Jubilaci, aby Jezus bogaty miłością, rozpalał na nowo pragnienie dobra, miłości i radości, aby błogosławił w trudach codzienności i dawał siłę do przyjmowania i realizacji tego, co zaplanował dla Was w dążeniu do świętości. 

Niech Jego chwała rozświetla wszystko, co smutne i szare, przynosi pokój i umacnia wiarę. 

Składamy Wam Drodzy Ojcowie szczere i serdeczne podziękowania za Wasze świadectwo autentycznej wiary i za to wszystko, co czynicie dla nas, dla naszych rodzin i naszej wspólnoty. Dziękujemy za to, że „z bojaźnią i drżeniem zabiegacie o zbawienie swoje i innych (por. Flp 2,4).

Kapłan to człowiek Boży. Działa mocą Chrystusa, z Niego czerpie siłę, w Nim znajduje podporę. Niech Pan, który Was wybrał, codziennie Was wspiera, rozumie i umacnia, a Maryja -Najlepsza Matka spoglądająca z cudownego obrazu w Tuchowie ma Was w swojej opiece. 

Wobec Bożych darów, cóż człowiek rzec może?
Czcigodni Kapłani, Drodzy Ojcowie
życzymy Szczęść Boże!

Grażyna Karaś