W dniach od 1 do 9 lipca odbył się Wielki Odpust Tuchowski. Maryjo, naucz nas życia w mocy Bożego Ducha, tak brzmiało główne hasło tegorocznego odpustu. Każdy dzień miał swój temat. Przez dziewięć kolejnych dni rozważaliśmy owoce Ducha Świętego, które wymienia św. Paweł Apostoł w liście do Galatów (Ga 5,22-23).

Podczas odpustu każdy dzień rozpoczynał się od Eucharystii, celebrowanej o godzinie 6.00, na początku której odsłaniany był Cudowny Obraz. Następne Msze Święte sprawowane były o godzinach: 7:00, 9.00, 11.00, 15.00 i 18.30. Ostatnią z nich kończyliśmy zasłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Każdego dnia o godzinie 20.00 odbywał się Wieczór Maryjny, na którym gościliśmy m. in. Orkiestry Dęte, zespoły, a także wraz młodzieżą modliliśmy się podczas czuwania z cyklu Droga wewnętrzna.

Ponadto wierni mogli uczestniczyć w modlitwie Godzinkami ku czci NMP oraz w nabożeństwach różańcowych, Drogi krzyżowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego, Nieszporów, Nieustannej Nowenny czy Nabożeństwa do św. Gerarda. Przede wszystkim jednak, każdy mógł przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, który był sprawowany każdego dnia od samego rana, aż do zakończenia ostatniej Mszy Świętej.

Podczas Wielkiego Odpustu do Tronu Matki Bożej Tuchowskiej przybywało wiele pielgrzymek. Zarówno te, które wyruszały z parafii Diecezji Tarnowskiej, jak i pielgrzymki zorganizowane, m. in. Rycerze Kolumba, osób chorych i niepełnosprawnych, strażaków, policjantów i orkiestr dętych, rolników i pszczelarzy oraz ciesząca się wielką popularnością pielgrzymka dzieci.

Podczas odpustu u Tronu Matki Bożej Eucharystię celebrowali m. in. bp Andrzej Jeż, bp Stanisław Salaterski, bp Władysław Lechowicz, bp Władysław Bobowski, bp Leszek Leszkiewicz, bp Antoni Długosz, Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – o. Janusz Sok CSsR, wikariusz prowincjała – o. Dariusz Paszyński CSsR oraz liczni kapłani i ojcowie, pracujący na całym świecie.

Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego Mszę Świętą z udziałem dzieci transmitowało Radio Maryja, natomiast radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz transmitowały Eucharystię, podczas  której pielgrzymowali ludzie pracy, pracujący za granicą, bezrobotni oraz przedsiębiorcy i pracodawcy.

Tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski zgromadził wiele wiernych, którzy licznie przybywali do Tronu Pani Tuchowskiej. Niech Bóg będzie uwielbiony za ten święty czas.

br. Aleksander Ćwik CSsR