Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu w obliczu pandemii koronawirusa, który nie oszczędził również Polski. W związku z tym, zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego, zostały podjęte konkretne zalecenia, które wymagają od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zarówno władzom państwowym jak i kościelnym. Te rozporządzenia znajdują się na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń. Były czytane i wyjaśniane przed Mszą św. przez duszpasterzy.

  1. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego Msze św. w naszej bazylice będą sprawowane wg ustalonego porządku niedzielnego i powszedniego z ograniczeniem co do liczby uczestników – maksymalnie 50 osób. W pierwszej kolejności mogą w niej uczestniczyć rodziny, które zamówiły intencję na daną Mszę św. 
  2. W związku z tą nadzwyczajną sytuacją Biskup Tarnowski Andrzej Jeż udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania.
  3. Jako główne sanktuarium maryjne w naszej diecezji chcemy wzywać pomocy Matki Bożej Tuchowskiej o oddalenie od nas zarazy przed wystawionym Najśw. Sakramentem w głównym ołtarzu w dni powszednie przez cały dzień.
  4. W czwartek (19.03) będziemy obchodzić Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msza św. o błog. Boże i opiekę św. Józefa dla mieszkańców ulicy św. Józefa i ich rodzin o godz. 18.30. 
  5. W związku z zaistniałą sytuacją zostały zawieszone aż do odwołania nabożeństwa sprawowane w bazylice oraz spotkania grup formacyjnych. Również Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z duszpasterzami telefonicznie prze furtę klasztorną.
  6. Zaplanowane uroczystości związane ze św. Klemensem, którego dwusetna rocznica śmierci dzisiaj przypada, zostały odwołane.  
  7. Na ten szczególny czas próby naszej wiary, modlitwy o ustanie epidemii przyjmijcie Boże błogosławieństwo.