Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu „Laetare”, czyli niedzielę radości.

  1. Dziękujemy parafianom za respektowanie dekretu Biskupa Tarnowskiego z 14 marca br. dotyczącego liczby obecnych (maksymalnie 50 osób) podczas Mszy św. Przypominamy, że – zgodnie z dekretem biskupa – zawieszone zostało również wspólne celebrowanie nabożeństw. Biskup Tarnowski, uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęca do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Z naszego sanktuarium transmitowana jest codziennie modlitwa różańcowa o godz. 20.30, w którą można się włączyć używając mediów społecznościowych.
  2. Stosując się do Wskazań duszpasterskich po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 16.03.2020 r., w których czytamy m.in.: „Aby nie pozostawiać wiernych bez pokarmu podtrzymującego, pogłębiającego i odnawiającego życie łaski” (por. KKK 1392), informujemy wiernych, że będzie możliwość, poza godzinami sprawowanych Mszy św. w niedzielę, dodatkowego udzielenia Komunii św. o godz. 13.30, 15.30 i 17.30.
  3. W związku z nasilającą się epidemią istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi w Wielkim Tygodniu, dlatego za św. Pawłem powtarzamy „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20) już teraz podczas całodziennej adoracji. Kapłani służą nam w konfesjonale od godz. 6.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00.
  4. Postarajmy się też, by zachowywać w kościele bezpieczną odległość – czyli ok. 1,5 m – podczas sprawowanych Mszy św., adoracji, stojąc w kolejce do konfesjonału oraz wychodząc z kościoła, a także, by w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób jednocześnie.
  5. W środę (25.03) przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i zarazem Dzień Świętości Życia. Msze św. w bazylice o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.30. Z obchodami tego dnia jest związana praktyka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przy ołtarzu Serca Pana Jezusa są wyłożone deklaracje. Zachęcamy wiernych do podjęcia dzieła duchowej adopcji. Prosimy je zabrać dziś, wypełnić i przynieść do kościoła w to samo miejsce do przyszłej niedzieli. Z racji panującej epidemii nie będzie uroczystego przyrzeczenia duchowej adopcji, ale prosimy, aby każdy ją podjął indywidualnie. Dla bardziej mobilnych proponujemy podjęcie duchowej adopcji przez zainstalowanie na swoim telefonie aplikacji „Adoptuj życie”, w której możemy śledzić rozwijające się uratowane przed aborcją dziecko.
  6. W najbliższą niedzielę (29.03) o godz. 7.30 Msza św. w intencji Róży św. Józefa i św. Elżbiety. Nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. Proszę zelatorów, aby przekazali członkom swoich róż tajemnice na kwiecień wraz z podanymi intencjami, które znajdują się w kopertach przy ołtarzu Serca Pana Jezusa. 
  7. W zakrystii są jeszcze do nabycia baranki na stół wielkanocny.
  8. W minionym tygodniu, we wtorek, zmarł w Boliwii nasz parafianin śp. O. Stanisław Wzorek redemptorysta, misjonarz. Przeżył 60 lat. Został pochowany w Boliwii w Vallegrande. Zmarli także: Wiesław Klimek, l. 55, z ul. Ryglickiej, ostatnio przebywał w hospicjum, oraz Edward Skrzek, l. 72, zam. w Karwodrzy. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie…
  9. Pomódlmy się po błogosławieństwie w intencji zaprzestania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.
  10. Na kolejny tydzień modlitwy o ustanie epidemii i realizacji postanowień wielkopostnych przyjmijcie Boże błogosławieństwo.