OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy 5 niedzielę Wielkiego Postu.
 2. Drodzy Wierni! W związku ze stanem epidemii w Polsce zostały wprowadzone 24 marca br. przez władze państwowe nowe zasady bezpieczeństwa oraz zalecenia Prezydium KEP i biskupa Andrzeja Jeża, który wydał z tej okazji drugi dekret i notę uzupełniającą. W związku z tym obowiązują następujące ustalenia:

– Od 25 marca br. w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mogą to być wyłącznie osoby zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi, lub w zakrystii. 

Kościoły pozostają otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. W związku z tym prosimy, jeśli wejdziesz do kościoła i zobaczysz, że jest już 5 osób – wyjdź i poczekaj, aż ktoś wyjdzie. Przebywanie więcej osób grozi karą. Wejście do kościoła jest od strony zakrystii. 

– Tych, którzy pragną przystąpić do spowiedzi, prosimy o włączenie przycisku, który znajduje się przy kaplicy Matki Bożej „Ocznej” i poczekanie, aż spowiednik podejdzie.

– W obecnej sytuacji, odpowiadając na apel władz państwowych, biskup gorąco prosi wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.

 1. W związku z zaistniałą sytuacją wierni mają teraz możliwość uczestnictwa w Mszy św. transmitowanej z naszego sanktuarium za pośrednictwem Internetu. Transmisje są dostępne na platformie YouTube. Porządek Mszy świętych w dni powszednie i niedzielne nie uległ zmianie. Więcej znajdziemy na stronie internetowej sanktuarium.
 2. Dziś, podobnie jak w zeszłą niedzielę, będzie możliwość przyjęcia Komunii św. poza godzinami sprawowanych Mszy św. o godz. 13.30, 15.30 i 17.30. 
 3. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można jeszcze dziś przynieść deklaracje do kościoła i złożyć je przy ołtarzu Serca Pana Jezusa. 
 4. Prosimy zelatorów, którzy jeszcze nie odebrali intencji różańcowych na kwiecień, aby je zabrali z ołtarza Serca Pana Jezusa i przekazali je członkom swoich róż.
 5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. W zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji uległ zmianie dotychczasowy porządek. W I Czwartek zapraszamy wiernych do osobistej modlitwy o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych. W I Piątek nie będzie odwiedzin chorych i spowiedzi dla dzieci. Kapłan dyżuruje od godz. 6.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00 w konfesjonale, którym stała się teraz kaplica Matki Bożej „Ocznej”, a więc z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zaleceń.
 6. W I Sobotę zachęcamy wiernych do łączności modlitewnej z sanktuarium o godz. 20.30 skąd transmitowana jest codzienna modlitwa różańcowa w intencji ustania epidemii.
 7. W przyszłą Niedzielę Palmową (5.04) na każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo palm, ale nie będzie konkursu palm dla dzieci.
 8. W zakrystii są jeszcze do nabycia baranki na stół wielkanocny.
 9. W minionym tygodniu zmarł nasz współbrat śp. O. Bronisław Kępa. Przeżył 78 lat, oraz  Krzysztof Pikus, l. 74, z Wołowej i Fryderyka Kuraś l. 88 zam. w DPS w Karwodrzy. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie…
 10. Pomódlmy się po błogosławieństwie śpiewem suplikacji, które w tradycji Kościoła są szczególną modlitwą błagalną o uchronienie nas od niebezpieczeństwa. 
 11. Na kolejny tydzień modlitwy o ustanie epidemii i realizacji postanowień wielkopostnych przyjmijcie Boże błogosławieństwo.