Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy cykl katechez na temat Eucharystii w związku z realizowanym w Kościele katolickim w Polsce programem duszpasterskim. W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego pragniemy w ramach katechezy przybliżyć wiernym zarządzenia pasterzy Kościoła w trosce o nasze zdrowie fizyczne i duchowe. Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zaleceniom władz państwowych, ale również mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku duchowego. Ten Wielki Post przybrał dodatkowy charakter umartwienia. Starajmy się przeżywać nasze obawy i lęki łącząc je z brzemieniem krzyża Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy tę trudną sytuację także jako czas swoistych rekolekcji, służących wzmożonej modlitwie, większemu pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła oraz niesieniu pomocy i wsparcia osobom chorym.

W obecnej sytuacji tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. Nasza bazylika jest kościołem sanktuaryjnym, gdzie od wieków pielgrzymują wierni szukając pomocy, a zwłaszcza w trudnych momentach życia. Teraz jest taki czas zagrożenia zdrowia i życia, dlatego gdzie mamy pójść jak nie przed oblicze naszej Matki, Pani Tuchowskiej i wzywać Jej pomocy? Nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W tym czasie umożliwiamy wiernym skorzystanie z całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla zapewnienia większej przestrzeni modlitewnej i lepszego komfortu psychicznego, adoracja ta będzie miała miejsce przy ołtarzu głównym. Możemy siedzieć, bądź klęczeć w ławkach zachowując bezpieczną odległość miedzy sobą, przynajmniej jednego metra. W tym czasie zachęcamy wiernych do korzystania z sakramentu pokuty, aby nie czekać ze spowiedzią na święta, bo nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Stojąc w kolejce do spowiedzi, w czasie liturgii  i wychodząc z kościoła, zachowajmy bezpieczną odległość od siebie co najmniej 1,5 m.

Stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wydał Dekret, w którym udziela wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania, ograniczając jednocześnie możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach świętych: niedzielnych, obrzędowych i w dni powszednie, do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny, w których może brać udział maksymalnie 50 osób. W tym celu poprosiliśmy odpowiednie osoby o zorganizowanie służb parafialnych odpowiedzialnych za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

Również udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach itp. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników i nie może przekraczać maksymalnie 50 osób.

Osoby o wrażliwym sumieniu chcemy uspokoić, że jeśli nie przyjdą do kościoła w niedzielę na Mszę św. nie popełniają grzechu i nie należy się z tego spowiadać. Pamiętajmy jednak o tym, że jest to rozwiązanie tymczasowe i nie równorzędne z normalnym uczestnictwem we Mszy św. To samo dotyczy tzw. Komunii św. duchowej. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Stosując się do zaleceń sanitarnych oraz pasterzy Kościoła w Polsce podajemy wskazania co do uczestnictwa wiernych we Mszy św. w naszej bazylice:

  1. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy najbliższym osobom po prawej i lewej stronie, bez podawania ręki.
  2. Komunia święta będzie udzielana na dwa sposoby: tradycyjnie do ust i na rękę. Ten kto przyjmuje Komunię na rękę powinien to zrobić w następujący sposób: dłonie powinny być czyste i pozbawione jakichkolwiek rękawiczek, stojąc w procesji komunijnej należy przyklęknąć na jedno kolano, najlepiej za osobą, która przed nami otrzymuje komunię. Na otwartej prawej dłoni kładziemy otwartą lewą dłoń na znak krzyża na wysokości ramion i tak obie wyciągamy w kierunku szafarza. Czynimy w ten sposób tron dla Ciała Chrystusa. Szafarz kładzie Ciało Chrystusa na lewej dłoni, wówczas odpowiadamy Amen. Następnie stojąc przed szafarzem lub przesuwając się nieco na bok bierzemy Hostię palcami prawej ręki i wkładamy ją sobie do ust. I dopiero wtedy wracamy na swoje miejsce. Należy to czynić z uwagą i szacunkiem, aby nie pozwolić upaść Hostii albo jej fragmentowi na posadzkę.
  3. Komunia święta będzie podawana przy ołtarzu głównym w dwóch kolejkach: jedna dla osób przyjmujących w sposób tradycyjny do ust, druga: dla osób przyjmujących na rękę.
  4. Po błogosławieństwie końcowym na wszystkich Mszach św. w niedziele i o godz. 7.00 i 18.30 w dni powszednie śpiewamy Suplikacje z błaganiem o oddalenie epidemii.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, biskup gorąco zachęca, by w swoich domach powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów. 

Pozostając w domach, zechciejmy skorzystać z oferty mediów katolickich i publicznych, w tym Radia Maryja, Telewizji Trwam, czy naszego Diecezjalnego Radia RDN, które transmitują Msze święte, nabożeństwa pasyjne, programy formacyjne a także rekolekcje wielkopostne. Młodzież zachęcamy do skorzystania z oferty formacyjnej proponowanej przez telewizję internetową SynajTV.

W Dekrecie biskupa czytamy, że zostały zawieszone wspólnie celebrowane nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogi krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Nowenny i inne, a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęca do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. 

W naszej parafii nie będzie także wspólnych codziennych dróżek różańcowych po Mszy św. wieczornej. W to miejsce nasza wspólnota zakonna: ojcowie, bracia i alumni seminarium będą każdego dnia o godz. 20.30 modlić się na różańcu przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Biskup zachęca także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach w swoich domach. Zachęca do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał sakramentami chorych mieszkańców Krakowa.

Informujemy za dekretem, że zostały zawieszone spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie, dni skupienia dla narzeczonych), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym. 

Zgodnie z zaleceniem pasterzy zrezygnowaliśmy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Woda świecona dostępna jest cały czas w kaplicy Matki Bożej Bolesnej w zbiorniku z kranem i można ją zabierać w swoich naczyniach do domu.

Ordynariusz diecezji przypomina wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z przepisami kościelnymi, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Jednocześnie biskup zobowiązuje do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje. 

Ze swej strony, jako duszpasterze parafii sanktuaryjnej prosimy, aby wszystkie powyższe zalecenia przyjąć w duchu jedności i posłuszeństwa Biskupowi Diecezjalnemu.

Wszystkich Was zawierzamy opiece Matki Bożej Tuchowskiej i św. Szymona z Lipnicy.

o. Bogusław Augustowski

proboszcz i kustosz sanktuarium