1. KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA I DZIEŃ SKUPIENIA

Jeżeli narzeczeni nie ukończyli katechizacji małżeńskiej i zawierają małżeństwo w czasie pandemii, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które duszpasterz koniecznie powinien przeprowadzić”. IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 578.

            W praktyce oznacza to, zę duszpasterz przeprowadza z narzeczonymi kilka spotkań, które powinny obejmować  tematy poruszające mi. in. następujące zagadnienia: (Bóg, Człowiek, Powołanie), problemy związane z okresem narzeczeństwa, a przede wszystkim z życiem małżeńskim i rodzinnym”. Por. Zasady duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej, 2001, p. 1.2.  Oprócz takiej formy katechezy należy umożliwić narzeczonym skorzystanie z sakramentu pokuty, zachęcając do przeżycia całego dnia związanego ze spowiedzią św. jako pewnej formy Dnia Skupienia dla narzeczonych.

2. PORADNIA RODZINNA

            Spotkania w parafialnych poradniach rodzinnych mają charakter formacyjny. Zgodnie w/w dekretem Biskupa Tarnowskiego zostały one zawieszone. Jeżeli nupturienci nie zdążyli uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach w poradni należy pozostałe, lub wszystkie trzy, przenieść na czas po ślubie. Będzie to doskonała okazja, aby wyjść naprzeciw wezwaniu papieża Franciszka, aby towarzyszyć młodym małżeństwom. 

Niech Pan Wam błogosławi i chroni Was i Wasze rodziny.
Z darem modlitwy
Ks. Piotr Cebula
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin
Duszpasterstwo Rodzin
Kuria Diecezjalna w Tarnowie