Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczęły się w sobotę 29 lutego i trwały do środy 4 marca. Nauki rekolekcyjne wygłosił o. Grzegorz Gut – redemptorysta z parafii św. Józefa z Torunia. Wraz z o. Grzegorzem do naszej wspólnoty przyjechała grupa młodzieży, która razem z o. Grzegorzem prowadziła rekolekcje dla dzieci i młodzieży. 

W tym świętym czasie Wielkiego Postu mieliśmy okazję wysłuchać Słowa Bożego głoszonego przez rekolekcjonistę skierowane na Eucharystię. Podziękowanie o. Grzegorzowi za wygłoszone rekolekcje skierowali przedstawiciele Rady Parafialnej: Grażyna Karaś i Paweł Adwent.

DROGI OJCZE REKOLEKCJONISTO!

Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg,
na wieki będzie trwało:
do tego nic dodać nie można
ani od tego coś odjąć.         (Koh 3, 11.14).                                 

W imieniu naszej wspólnoty parafialnej, pragniemy Ci Ojcze podziękować za przekazane i skierowane na Eucharystię słowo Boże, które to ze starannością zapisywaliśmy w sercach naszych. 

Umocnieni w wierze, szczodrzy w miłości i chętni, by dostrzec Chrystusa w najbliższych i w tych obok siebie,  pragniemy przylgnąć do Niego i wytrwać przy Nim do końca życia. Bo tylko przylgnięcie i trzymanie się Tego, który z nieba zstąpił, gwarantuje wstąpienie do nieba. Pragniemy wnieść w nasze życie pokój i radość płynącą z przekonania, że Miłosierny Jezus żywy i prawdziwie obecny w Eucharystii, jest naszym Życiem i Miłością.

Pamiętamy, że podczas Eucharystii jesteśmy zaproszeni do „podziwu” wobec Misterium Ciała i Krwi Chrystusa. Wierzymy, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem, jest ilustracją największej tajemnicy miłości, jaka odnawia się we Mszy św. Jest ciągłym przypominaniem tego, co najważniejsze dla naszego życia, naszego zbawienia i dla naszej wieczności.

Wiemy, że powinniśmy uczestniczyć jak najczęściej w Eucharystii i aktywnie włączać się w Nią, że nie ma innej możliwości dotknięcia Pana Boga, jak tylko przez Eucharystię i nie ma innej możliwości, aby krew Boga zaczęła płynąć w naszym wnętrzu, jak tylko przez Eucharystię.

Napawa radością fakt, że z Ojcem przyjechała młodzież, która, dzieląc się wiarą i doświadczeniami swojego życia, wzbudziła entuzjazm i poruszyła serca młodych uczestników rekolekcji. I za to jako rodzice mówimy głośno: Bóg zapłać.

Drogi Ojcze z głębi serca dziękujemy Ci za proste wskazówki, jak przeżywać Eucharystię, za niesienie nadziei, za przypomnienie, jak żyć, by zostać świętym. 

Dziękujemy, że zaprosiłeś nas do wędrówki po ścieżkach Prawdy, Dobra i Miłości. Wskazałeś też, jak bardzo ważne jest przebaczenie i pojednanie.

Czcigodny Ojcze życzymy Ci szczęścia płynącego z Bożego wybrania. Życzymy, aby Duch Święty prowadził Cię przez ten święty czas Wielkiego Postu. Życzymy także, by adoracja Tego, który JEST, była niewyczerpanym źródłem nadziei w Jego zwycięstwo.

Niech łaska Boża wspiera Cię w życiu kapłańskim i zakonnym. Zapewniamy o naszej modlitwie przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej i w naszych domach. 

Szczęść Boże!