Czcigodni Ojcowie, Drodzy Kapłani!

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy (Św. Jan Paweł II ).

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To dzień, w którym wyrażamy Czcigodni Ojcowie – wdzięczność za Waszą wiarę, by ochotnie pójść za Chrystusem i świadczyć o Nim.

  To szczególna okazja do dziękczynienia za te wielkie dary, jakich doświadczamy od Kapłanów. W tym wyjątkowym dniu, a jednak tak różnym od poprzednich, nasze myśli kierujemy do Was, Drodzy Ojcowie, łącząc się z Wami duchowo podczas tej Eucharystii.

W tym uroczystym dniu prosimy, Czcigodni Ojcowie, przyjąć w imieniu Rady Duszpasterskiej i całej wspólnoty parafialnej najserdeczniejsze życzenia.

Niech droga, na którą zostaliście zaproszeni przez Najwyższego Kapłana, będzie dla Was drogą świętości. 

Niech Pan Was wspiera i umacnia w Waszej służbie wśród zamętu i trudności dzisiejszego świata.  

A w gorliwym i pełnym wypełnianiu pragnień Serca Bożego niech napełnia Was moc Ducha Świętego, przynosząc radość, pociechę i nadzieję. Niech Duch Święty obdarza swymi darami na pięknej, ale niełatwej drodze w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny.

W pokorze serca zawierzamy Bogu całe Wasze życie kapłańskie i zakonne.

Prosimy przyjąć nasze podziękowanie:

  • za ukazywanie nam piękna Ewangelii, 
  • za przyjmowanie nowych członków Kościoła w sakramencie chrztu, 
  • za codzienną Eucharystię, 
  • za jednanie nas z Bogiem  w sakramencie pokuty, 
  • za błogosławienie ludzkiej miłości, 
  • za umocnienie i pociechę odchodzącym do wieczności i za towarzyszenie nam w naszej codzienności.

Drodzy Ojcowie, dziękujemy Wam, że w tym trudnym czasie epidemii, trwając w osamotnieniu, wyrażacie szczególne  zatroskanie o nas. Dziękujemy, że codziennie możemy poprzez media duchowo uczestniczyć w Eucharystii czy modlitwie różańcowej. 

Dziękujemy Wam, Drodzy Kapłani, za Waszą obecność pośród nas i za Waszą pełną poświęcenia służbę i prosimy, aby Zmartwychwstały Jezus, pełen miłości i miłosierdzia, obdarował Was zdrowiem oraz ludzką życzliwością i wdzięcznością. 

Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu swojego powołania wspiera Was Maryja – Matka Boża Tuchowska.

Szczęść Boże!

Fotografie br.M.Zieliński