Życzenia złożyli o. Prymicjantowi w imieniu parafii p. Maria Stańczyk i p. Paweł Ustianowski.

Święcenia – foto Br. A. Ćwik.
Msza prymicyjna w bazylice – foto Br. G. Pruś.