Kochani Parafianie i Pielgrzymi, przed nami szósty dzień duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Choć nie jest nam dane tu w Tuchowie, w domu naszej Matki, przeżywać tego wyjątkowego czasu, czasu szczególnej łaski, jakim jest odpust, to wierzymy, że Matka Boża Tuchowska ma nas w swej opiece i zsyła nam potrzebne dary. Jest naszym pocieszeniem w tym trudnym czasie epidemii.

Dziś pragniemy w szczególny sposób zaprosić do duchowego pielgrzymowania Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., rolników i pszczelarzy oraz nauczycieli i pracowników oświaty.

W ramach wspomnień ubiegłorocznego odpustu, zachęcamy do odsłuchania homilii wygłoszonej do nauczycieli i pracowników oświaty, przez o. Jacka Dembka CSsR, w dniu 4 lipca 2019 roku.

Matko Boża Tuchowska, módl się za nami!