Mimo tego, że w tym roku w tuchowskim sanktuarium nie odbył się Wielki Odpust Tuchowski, wierni nie zostali pozbawieni możliwości pielgrzymowania do stóp Pani Tuchowskiej oraz powierzania Jej swoich spraw w dobie światowego kryzysu. Tym mocniej zachęca do tej postawy hasło odpustu: „Matko Boża Tuchowska, pomagaj nam nieustannie!”.

Podczas Odpustu Tuchowskiego, kaznodzieje będą, przypominać wiernym pielgrzymom, kolejne wezwania z Nieustannej Nowenny. Na początek odpustu rozważaliśmy temat:
„ … abyś nas z lęku wyzwoliła”.

Odpust rozpoczął się 4 września 2020 r. o godzinie 18.00. Mszy Świętej, przewodniczył JE ks. abp Henryk Józef Nowacki. On również skierował do zebranych na sanktuaryjnym placu słowo Boże. W Eucharystii uczestniczyli też zebrani członkowie pielgrzymki strażaków. Wszyscy pielgrzymi zostali przywitani przez o. Bogusława Augustowskiego, kustosza sanktuarium i proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ks. abp Henryk rozpoczął swoje kazanie od podziękowania Bogu i Maryi za możliwość zgromadzenia się na sprawowaniu Eucharystii. Podkreślił, iż będąc w Tuchowskim sanktuarium jesteśmy w domu Maryi, co powinno kierować nas do zachwycenia się Jej wspaniałym życiem, które nie było wolne od cierpienia. Bóg stworzył w Maryi ideał, dzięki któremu może oddziaływać na człowieka – kontynuował kaznodzieja. Bóg bowiem nie chce, aby człowiek żył w lęku, rozpaczy czy beznadziei. Naszym zadaniem jest nieustannie zwyciężać siebie. W tym trudzie przy każdym człowieku stoi Maryja. Pomaga, jak dobra Matka, wzór i nadzieja całej ludzkości. To Ona wskazuje drogę do Jezusa, to Ona pomaga wyzwalać każde serce od lęku, który tak często nim targa. Maryja uczy nas jak rozmawiać z Jezusem; przez ciszę, adorację, kontemplację. Bóg właśnie w ciszy wychodzi człowiekowi na spotkanie. Każdy z nas potrzebuje ciszy i samotności, często instynktownie do tego dążąc. Ksiądz arcybiskup nawiązał do osoby św. Jana Pawła II, który zawsze dbał o ciszę podczas modlitwy i Eucharystii. Robiła ona, jak mówił, wielkie wrażenie na wiernych, którzy uczestniczyli w sprawowanych Mszach przez papieża i pociągnięci jego przykładem nie raz sami wychodzili z kościoła w wielkiej ciszy. Kaznodzieja zwrócił się także do zgromadzonych na placu strażaków. Dziękował im za ich ofiarną służbę, którą podejmują dla społeczeństwa. Podkreślił, że ich obecność na Eucharystii świadczy o tym, że pragną swoją służbę pełnić współpracując z łaską Bożą. Na zakończenie ks. abp przypomniał, aby nie patrzeć tylko na swoją słabość i nędzę, ale przede wszystkim na Jezusa i Maryję, którzy są naszą siłą. I zachęcił, abyśmy jako dzieci Boże nieśli światło wiary.

Eucharystia zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu, po której wierni
w procesji udali się do bazyliki, gdzie miało miejsce zasłonięcie cudownego obrazu. Po nim nastąpiła modlitwa różańcowa na dróżkach zakończona Apelem Jasnogórskim.

Odpust Tuchowski trwać będzie do wtorku 8 września. Codziennie będzie można uczestniczyć w Eucharystii w godzinach: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 i 18:00.
W niedzielę natomiast Msze Święte będą odprawiane w godzinach: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00 i 18:00.

Każdego dnia po pierwszej Eucharystii pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w śpiewie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny, a o godzinie 17:30 w Nieszporach Maryjnych. Stałym punktem każdego dnia będą modlitwy o powołania o 8:40 i 10:40, Koronka do Miłosierdzia Bożego o 14:45, Droga Krzyżowa na dziedzińcu sanktuaryjnym o 16:30 i Różaniec na dróżkach o 19:30 zakończony Apelem Jasnogórskim.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 19:30 pielgrzymi będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W niedzielę spowiedź będzie sprawowana od 5:30 do 19:30.

Wszystkich, z całego serca, zapraszamy do Tronu Matki Najświętszej na Odpust Tuchowski 2020!

Aleksander Ćwik CSsR