Dziś 17 października 2020 roku na tuchowskim cmentarzu, odbyły się uroczystości poświęcenia Pomnika Dziecka Utraconego oraz pierwszego pochówku dzieci, które zmarły przed urodzeniem a zostały pozostawione w tuchowskim szpitalu. Uroczystości odbyły się pod przewodnictwem bp Leszka Leszkiewicza i Proboszczów dwóch tuchowskich parafii. Po wprowadzeniu trumny z ciałami 10 dzieci do cmentarnej kaplicy, został odmówiony różaniec, a następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, którą poprowadził ks. Biskup. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli alejką cmentarną pod Pomnik Dziecka Utraconego, który został poświęcony przez bp Leszka Leszkiewicza. Pomnik ten stanął przy zbiorowym grobowcu, w którym zostały złożone ciała 10 dzieci. Projekt Pomnika wykonała P. Ewa Fleszar z Karwodrzy. Odlew wykonał P. Zbigniew Parada z Zaczernia. To piękne dzieło udało się wykonać dzięki licznym ofiarodawcom. Dużą pomoc i wsparcie otrzymaliśmy od Starosty Tarnowskiego P. Romana Łucarza i Fundacji SPES z Tarnowa. Za wszelką pomoc i każdy “dar serca” wyrażamy naszą wdzięczność i składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ

Grażyna Karaś