OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy dzisiaj III Niedzielę Adwentu, która w Kościele Katolickim nazywana jest „Gaudete”, czyli Niedziela Radości.
 2. Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia go Patronem Kościoła Katolickiego przez bł. papieża Piusa IX. W związku z jubileuszem udziela daru specjalnych odpustów. Pełna treść Dekretu Penitencjarii Apostolskiej znajduje się na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń.
 3. W duchu radości adwentowego oczekiwania, Biskup Tarnowski w specjalnym komunikacie informuje, iż w dniu 12 grudnia br. Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Został nim ksiądz prałat Artur Ważny, pełniący obecnie funkcję ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej. Jest to czternasty biskup pomocniczy w historii diecezji tarnowskiej. Biskup Andrzej gorąco prosi wiernych o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, by mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu.
 4. W tygodniu czekają nas następujące wydarzenia:

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – w poniedziałek.

Nowenna do Dzieciątka Jezus od środy. Zachęcamy rodziców, aby podjęli Nowennę w swoich domach wraz z dziećmi. Broszury z nowenną są do zabrania w kaplicy Matki Bożej ocznej.

– Różaniec prowadzony przez Rycerstwo Niepokalanej – w środę po Mszy św. wieczornej.

Betlejemskie Światło Pokoju przyniesie 10. Terenowa Drużyna Harcerska Młody Las  z Bistuszowej – w czwartek na Mszę św. roratnią. Zabierzemy je do swoich domów, by zapłonęło na wigilijnym stole. Przynieśmy świece! W tym roku towarzyszy nam hasło: Światło Służby.

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego – w czwartek po Mszy św. roratniej i modlitwie różańcowej. Członków Zespołu Synodalnego prosimy o zabranie kartek z pytaniami do konsultacji z zakrystii.

 1. W przyszłą niedzielę (20.12) będziemy dziękować Panu Bogu za 40 lat posługi organisty p. dra Jana Gładysza w naszej parafii. Główna uroczystość odbędzie się na sumie o godz. 10.30 pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Andrzeja Jeża. Na powyższą uroczystość serdecznie zapraszamy wiernych parafian.
 2. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca (20.12)

– Dzień skupienia dla narzeczonych. 

– Msza św. z udziałem Stowarzyszenia „Nadzieja” o godz. 14.00.

 1. Trwajmy w adwentowym czuwaniu na przyjście Pana Jezusa przez udział w roratach o godz. 18.30 i w realizacji naszych adwentowych postanowień.
 2. W związku ze zbliżającymi się świętami i trudną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa oraz listem Biskupa Tarnowskiego na Adwent zachęcamy wiernych, aby zaplanowali spowiedź przedświąteczną już teraz, gdyż nie będzie tradycyjnej spowiedzi jak to bywało w poprzednie lata. Obyśmy nie pozostali bez spowiedzi na święta. Kapłani służą nam w konfesjonale codziennie przed Mszami świętymi i w czasie dyżuru od godz. 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00.
 3. W związku z wizytą duszpasterską, czyli kolędą, Biskup Tarnowski kieruje do diecezjan komunikat, w którym informuje, że w tym roku tradycyjna kolęda nie odbędzie się. W to miejsce proponuje, aby zaprosić mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane Msze Święte w ich intencji. Pełna treść komunikatu biskupa znajduje się na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń. W związku z kolędą dokładne terminy celebracji Mszy świętych zostały ustalone z Radą Parafialną i będą podane w przyszłym tygodniu w świątecznym biuletynie „Chorągiew Maryi”. 
 4. W zakrystii do nabycia prasa katolicka, świece „Caritas” oraz opłatek, a w przyszłą niedzielę Bracia Klerycy będą rozprowadzać po Mszach św. biuletyn seminaryjny Rodzina Odkupiciela. Już teraz informujemy że za wszystkich czytelników i dobrodziejów biuletynu zostanie odprawiona w naszym sanktuarium Msza Święta 6 stycznia 2021 r. o godz. 9.00.
 5. Dzisiaj jeszcze: 

– Po Mszach świętych zapraszamy wszystkich wiernych na Misyjny Jarmark z Aniołami na placu sanktuaryjnym oraz zachęcamy wiernych do złożenia podpisu pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Nieszpory transmitowane przez Radio Maryja o godz. 17.30.

– Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Modląc się za małżeństwa i rodziny możemy zyskać łaskę odpustu. 

– Dziś w 39 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce jesteśmy zachęceni przez władze duchowne i świeckie aby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego i zapalić „Światło wolności”. Akcja ta polega na postawieniu w oknie swoich domów/mieszkań zapalonych świec dziś o godz. 19.30, co byłoby bezpośrednim nawiązaniem do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Regana, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 roku w ten właśnie sposób – w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.

 1. W ostatnim tygodniu zmarli Janina Niemiec l. 74, zam. w DPJ przy ul. Św. Józefa i Jerzy Cup, l. 93, zam. w Bistuszowej. Jego pogrzeb odbędzie się w dziś o godz. 13.00 w Kaplicy Cmentarnej. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczne odpoczywanie…
 2. Na radosne przeżywanie III Niedzieli Adwentu i dalsze owocne czuwanie na przyjście Pana Jezusa przyjmijcie Boże błogosławieństwo.