OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę po Uroczystości Narodzenia Pańskiego, która jest Świętem Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Na każdej Mszy św., po homilii, nastąpi obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. 
  2. W tym tygodniu czekają nas następujące wydarzenia liturgiczne:

Święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty – jutro.

Święto Świętych Młodzianków Męczenników – we wtorek.

Msza święta na zakończenie roku – w piątek o godz. 17.00 z dziękczynnym „Te Deum”. Biskup tarnowski, Andrzej Jeż, udziela wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęca do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.

W wieczór sylwestrowyzapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 23.00, a o północy będzie sprawowana Msza św. Noworoczna.

  1. W miejsce tradycyjnej kolędy, dla podtrzymania więzi wiernych ze wspólnotą parafialną, serdecznie zapraszamy na Msze św. kolędowe o godz. 10.30 i 16.00 w bazylice w intencji mieszkańców ulic:

– Wołowa, Promienna, Strzelecka, Daleka, Górna, Rzeczna, Owocowa, oraz Bistuszowa – jutro;

– Długa, Drelicharza, Młyńca, Stawarza, Ryglicka, Przedmieście Górne, Partyzantów – we wtorek;

– Tarnowska, Nowa, Nadziei, Warzywna, św. Józefa, bpa Leona Wałęgi, Wysoka, Graniczna oraz Zabłędza – w środę;

– mieszkańców Karwodrzy i Trzemesnej – w czwartek.

Podczas Mszy św. będzie możliwość złożenia składki kolędowej. Bardzo prosimy, aby przynieść wodę, która zostanie poświęcona do pokropienia domu. Na zakończenie każda rodzina zostanie pobłogosławiona Najświętszym Sakramentem. 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest tradycyjna kolęda np. gdy ktoś sprowadził się do parafii, ma do pobłogosławienia dom, czy też ważną potrzebę spotkania duszpasterskiego. W takich przypadkach zgłaszamy się do duszpasterzy lub w zakrystii z podaniem kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na wizytę. 

  1. W sobotę, 1 stycznia, przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, a zarazem Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze święte według porządku niedzielnego. Jest to uroczystość nakazana dlatego pamiętajmy o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. W tym dniu zapraszamy na Nabożeństwo I Sobót wynagradzające za grzechy i zniewagi czynione Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 18.30 Msza św., a po niej modlitwa różańcowa na dróżkach. 
  2. W przyszłą niedzielę (2.01), z racji I niedzieli miesiąca:

Msza św. w intencji rodzin o godz. 10.30.

Msza św. z udziałem Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy o godz. 14.00.

Koncert kolęd w wykonaniu Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w bazylice po Mszy św. o godz. 16.00.

  1. Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi, pielgrzymów i gości do odwiedzenia odnowionej, ruchomej szopki, jak również szopki, która znajduje się w kaplicy polowej na dziedzińcu.
  2. W zakrystii do nabycia prasa katolicka. Są też kalendarze na 2022 r.
  3. Pomódlmy się wspólnie w intencji trwającego V Synodu naszej diecezji: Boże w Trójcy Świętej Jedyny…
  4. Na radosne przeżywanie Niedzieli Świętej Rodziny przyjmijcie Boże błogosławieństwo.