OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy 5. niedzielę zwykłą.
  2. W tygodniu będziemy wspominać w liturgii:

Św. Scholastykę dziewicę – w czwartek. 

Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes – w piątek. Jest to również 30. Światowy Dzień Chorego. W związku z Rokiem Misyjnym jaki przeżywamy w naszej parafii Dzień Chorego będzie miał miejsce podczas Tygodnia Misyjnego. 

  1. Informujemy, że spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbędzie się w czwartek 10-go lutego po Mszy św. wieczornej.
  2. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca, taca inwestycyjna będzie przeznaczone na przygotowanie materiałów informacyjnych o Misjach przeżywanych w naszej parafii. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać.
  3. W związku z Rokiem Misyjnym prosimy o podjęcie modlitwy różańcowej o owoce Misji Świętych: w poniedziałek Różę św. Brata Alberta, w piątek Caritas Parafialną, w sobotę Różę Matek św. Łucji, w niedzielę Różę św. Cecylii. Na kolejne tygodnie zapraszamy wg grafiku, który znajduje się na plakacie w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii.
  4. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie osobom, które złożyły Dar Serca na budowę Domu „Nadziei” w sanktuarium w dniach 23 – 30 stycznia br. Dziękujemy także osobom, które dokonały wpłat 1% w rozliczeniach podatkowych za 2020 rok. Zwracamy się także z prośbą o tę pomoc w rozliczeniach za 2021 rok. Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – p. Marian Gut.
  5. W zakrystii do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do jej czytania, a przez to pogłębiania wiedzy religijnej i umacniania swej wiary. 
  6. Dzisiaj jeszcze:

– Msza św. w intencji rodzin o godz. 10.30.

– Msza św. z udziałem Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy o godz. 14.00.

– Modlitwa różańcowa o godz. 18.00 prowadzona przez Różę Matek św. Faustyny.

  1. Pomódlmy się wspólnie w intencji Roku Misyjnego przeżywanego w naszej parafii: Boże w Trójcy Świętej Jedyny…
  2. Na nowy tydzień pełnienia woli Bożej przyjmijcie Boże błogosławieństwo.