Przyjmujemy kandydatów na kapłanów i braci zakonnych do Zgromadzenia Redemptorystów. Rekolekcje dla osób odkrywających takie powołanie odbędą się od 20 do 23 czerwca w Lubaszowej. W tym czasie odbędzie się również komisja przyjęć do Zgromadzenia.

Etapy formacji 

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela daje możliwość wybrania dwojakiej drogi realizacji powołania: jako brat zakonny i jako kapłan. Dwa pierwsze etapy formacji kandydatów na kapłanów i braci zakonnych odbywają się wspólnie: 

Postulat – trwa jeden rok i mieści się w Bardzie Śląskim. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zaangażowania apostolskie poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską. Wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozpoznają swoje powołanie. 

Nowicjat – trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, głębszego poznawania istoty życia zakonnego i podejmowania decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) oraz otrzymaniem habitu. 

Kolejny etap formacji zależny jest od wybranej drogi: 

Dla kandydatów na kapłanów: 

Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie. 

Dla braci zakonnych: 

Juniorat – przeżywany jest w jednym z domów formacji. Trwa pięć lat. Poprzez modlitwę, naukę i spełnianie różnorodnych posług, bracia przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych. 

Jak zacząć? 

Należy zgłosić się do duszpasterza powołań, czy to telefonicznie, czy e-mailowo i poinformować o chęci wstąpienia do Redemptorystów. Duszpasterz spotyka się z kandydatem w celu poznania jego motywacji, wyjaśnienia jakie dokumenty należy przygotować, kiedy i dokąd przyjechać. 

KONTAKT: o. Szczepan Hebda CSsR, tel. +48 504 298 710, powolaniacssr@gmail.com Strona internetowa: barka.redemptor.pl