8 września obchodziliśmy Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która w Tuchowie znana jest jako Mały Odpust Tuchowski.

Centralne obchody piątkowej uroczystości miały miejsce na sumie odpustowej sprawowanej o godzinie 11:00 przez kaznodzieję odpustowego o. Aleksandra Ćwika CSsR. W swoim kazaniu przypomniał o pięknie jakim charakteryzuje się Matka Boża. W dniu Jej Narodzenia zauważył, że Maryja przyszła na świat w rodzinie, która jest fundamentem naszego wzrastania w ważnych wartościach. Święto Narodzenia NMP przypada na okres zasiewu, dlatego przez rolników traktowane jest jako Matki Boskiej Siewnej. Przez Maryję prosimy Boga o dobre plony, jak również zasianie w nas Słowa Bożego. Uroczystą sumę zakończono procesją eucharystyczną wokół Bazyliki.

W wieczornej mszy świętej kończącej Mały Odpust wzięła udział Sanktuaryjna Orkiestra Dęta. Eucharystii przewodniczył proboszcz naszej parafii, o. Grzegorz Gut CSsR. Po mszy nastąpiło krótkie dziękczynienie przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej.

Fot. br. Szymon Niziołek

Fot. K. Jasiński