Wizytacja Kanoniczna przeprowadzana w naszej parafii przez pasterza diecezji tarnowskiej – ks. bp Andrzeja Jeża.

25 maja – powitanie księdza biskupa i msza święta na rozpoczęcie wizytacji

(Fot. Krzysztof Jasiński)

26 maja – Uroczystość Trójcy Świętej

W Uroczystość Trójcy Świętej przeżywaliśmy w naszej parafii Wizytację Kanoniczną, którą to prowadził ks. bp Andrzej Jeż.

W okolicznościowym kazaniu powołał się na naukę św. Jana Pawła II, który to zauważył, że w Trójcy Świętej można dostrzec pierwozwór rodziny. – Powołana jest ona do bycia darem dla siebie we wspólnocie miłości otwartej na życie – wskazał ordynariusz diecezji tarnowskiej.

Biskup Andrzej Jeż przypomniał też, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Odzwierciedlamy więc Trójcę Świętą będącą jednym Bogiem w trzech Osobach. – Jest więc w nas głębokie pragnienie bycia we wspólnocie. Przebywanie w obecności drugiej osoby rozwija. Wzbogaca ona nas swoimi doświadczeniami – zauważył ksiądz biskup.

Fot. Paweł Stańczyk