Sobota 25.05.2024 r.
16.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z członkami grup parafialnych w Sanktuarium, następnie spotkanie.
16.40 Spotkanie z Radą Parafialną
17.10 Spotkanie z pracownikami parafii
17.25 Wizytacja kancelarii parafialnej
17.45 Odwiedziny Rodziny Wielodzietnej
18.30 Oficjalne powitanie Ks. Bpa przed kościołem i Msza św. na rozpoczęcie wizytacji

Niedziela 26.05.2024 r.
6.00 Msza św.
7.30 Msza św.
9.00 Msza św.
10:30 Msza św.
12.00 Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
14.30 Odwiedziny Sióstr Józefitek
15.00 Spotkanie z mieszkańcami Domu Pogodnej Jesieni prowadzonego przez Siostry
15.30 Spotkanie z LSO, Grupą Młodzieżową
16.00 Msza Święta