W dniach 7 lipca do 22 września 2024 trwa I edycja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Basilica”. Koncerty i towarzyszące im prelekcje odbywają się na terenie diecezji tarnowskiej w obiektach sakralnych.
Festiwal obejmie 8 koncertów muzyki klasycznej, podczas których zaprezentują się artyści polscy i zagraniczni.
Organizatorem wydarzenia jest FUNDACJA ŚW. STANISŁAWA BM na czele z ks. dr. Marcinem Kokoszką – obecnym proboszczem w parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie. Dyrektorem Artystycznym festiwalu jest dr Wiesław Ochwat.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca