Loading...
Informacje o sanktuarium2024-01-19T00:32:26+01:00

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej

Najstarsze ze wszystkich Sanktuariów Maryjnych diecezji tarnowskiej

Największym skarbem jest pochodzący z pierwszej połowy XVI wieku słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej, który dzięki staraniom redemptorystów został ukoronowany 2 października 1904 roku.

O Maryjo, Matko Miłosierdzia,

czuwaj nad wszystkim,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił swiadomości grzechu
i umiał coraz głębiej ufać Bogu
“bogatemu w miłosierdzie”,
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował
i w ten sposób żył
“ku chwale Jego majestatu”.

św. Jan Paweł II

Ty, coś w Tuchowie tron sobie obrała

By nam pomagać w życia czas.
Wierzymy, Matko, żeś nas pokochała
i nie odrzucisz nigdy nas.

Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
Zawsześ nas strzegła spojrzeniem swym,
W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
Tyś nam Królową, my ludem Twym.

Naszą podziękę przyjąć chciej, o Pani,
Serca ci niesiem peeśnią tą
Za łaski strumień tak hojnie rozlany,
za macierzyńską miłość Twą.

Jesteś nam źródłem wiary i męstwa,
Zawsze nas strzeżesz spojrzeniem swym.
W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
Tyś nam Królową, my ludem Twym.

Bieżące ogłoszenia duszpasterskie

Obraz ten sławą cudów napełnił oną krainę, a nawiedza go mnóstwo ludzi. Nie ma czasu, nie ma miesiąca, w którym by do kościoła i obrazu Najświętszej Dziewicy, pełnego niewypowiedzianej piękności, wielu nie przybywało pielgrzymów.

Stanisław Szczygielski OSB - 1668 rok

Długie wieki ma ten obraz Matki Bożej Tuchowskiej. W ciągu tych wieków klękali przed nim ludzie, którzy nie znali liter, nie umieli czytać ani pisać, ale przed nim uczyli się tego, co najważniejsze: naśladować Maryję, a przez Nią Jezusa.

Abp Jerzy Ablewicz

Przed nim w ciągu wieków klękali także ludzie, którzy umieli czytać i pisać, ludzie nieraz bardzo wykształceni i klęcząc przed nim, stawali się podobni do Maryi, a przez Nią do Jezusa.

Abp Jerzy Ablewicz

Wspomóż nasze Sanktuarium

Parafia Nawiedzenia NMP
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
Rachunek nr 07 8627 0001 2023 9002 6029 0001
Bank Spółdzielczy w Bieczu

Przejdź do góry