o. Bogusław Augustowski CSsR
o. Bogusław Augustowski CSsRProboszcz
Proboszcz parafii i kustosz sanktuarium
tel. 14 632 72 40
o. Piotr Kurcius CSsR
o. Piotr Kurcius CSsRWikary
Wikariusz parafii
tel. 14 632 72 42

Współpracownicy w duszpasterstwie

o. Paweł Zyskowski CSsR
o. Paweł Zyskowski CSsRDuszpasterz
Duszpasterz i katecheta
tel. 14 632 72 44
br. Rafał Franciszek Janczura CSsR
br. Rafał Franciszek Janczura CSsRZakrystian
Zakrystian i opiekun kościoła
tel. 14 632 72 43