Był rok 1994, proboszczem naszej parafii był o. Stanisław Madeja. Jego marzeniem było, by rodziny naszej parafii otoczyć szczególną opieką, między innymi poprzez spotkania formacyjno-modlitewne. Marzenie to stało się rzeczywistością, kiedy swój pomysł przedstawił o. Stanisławowi Gruszce, który miał już konkretne doświadczenia, współpracując z rodzinami w Toruniu i Bardzie. Późną jesienią 1993 roku odbyły się dwa spotkania informacyjne, połączone z rozważaniem Pisma św., by w lutym 1994 roku w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Stanisława Biskupa i Męczennika w Tuchowie, rozpoczęła swoje comiesięczne spotkania grupa małżonków, pod okiem moderatora.

Jedynym warunkiem właściwego przeżycia spotkania było i jest wyciszenie spraw życia codziennego i zgodne przybycie małżonków. Moderatorem został o. Stanisław Gruszka, założyciel naszej grupy, który od samego początku mówił, że: „Są bowiem sprawy i tematy, których nie porusza się ani na ambonie, ani w konfesjonale – a tu można”. Na pierwszym spotkaniu oazowym, (bo tak wtedy nazywaliśmy naszą grupę), było osiem par, które reprezentowały wspólnotę wielu rodzin naszej parafii. Nie przejmowaliśmy się ilością osób, bo w tym przypadku można powiedzieć, że: finis coronat opus (łac.), czyli – koniec wieńczy dzieło (i pozwala nam dopiero ocenić je w pełni).
Mijały kolejne miesiące i lata. Z upływem czasu oaza rodzin zaczęła się powiększać – zachęcana bezpośrednio przez moderatora i grupę małżeństw uczestniczących w spotkaniach.
Nasze spotkania odbywają się systematycznie, raz w miesiącu i zapowiadane są w ogłoszeniach parafialnych. Rozpoczynają się wspólną Eucharystią, a po zakończonej Mszy św. spotykamy się w salce przy furcie klasztornej pod czułą opieką naszych moderatorów.
Na spotkaniach staramy się wzajemnie ubogacać duchowo i dzielić się osobistymi doświadczeniami w realizowaniu powołania małżeńskiego i rodzinnego. Spotkania te pozwalają nam wyjaśnić i zrozumieć wiele wątpliwości, które pojawiają się w każdym małżeństwie i rodzinie. Dzielimy się naszymi doświadczeniami w wychowywaniu dzieci, na nowo odczytujemy karty Ewangelii, analizujemy dokumenty Magisterium Kościoła.
Założyciel naszej wspólnoty powiedział, że: „Wspólnie uczymy się wiary, nadziei, miłości. Wspólnie sobie dopomagamy być sobą i być w tej rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy. To piękne, że kończy się jedna epoka, nastaje inna i następna, a my się spotykamy. Znaczy to, że niczym ogniwa kontynuujemy dzieło, zamieniamy je w dziedzictwo, pielęgnujemy je i ubogacamy”.
Systematyczne uczestnictwo małżonków w spotkaniach daje szansę rozwoju duchowego, wzrastania w wierze, umiejętności dokonywania wyborów życiowych, „dzielenia” się sobą, wzajemnego ubogacania i wspólnotowej modlitwy. Możemy też liczyć na siebie, rozmawiać o tym, czego doświadczamy na co dzień. Staramy się też włączyć w życie parafii, podejmując różnorakie wezwania.
Tradycją Kręgu Rodzin jest organizowanie tak zwanych „rekolekcji w drodze”. Trwają one pięć dni i w tym świętym czasie rozważamy tajemnice różańca świętego, uczestniczymy we Mszy św., słuchamy nauk rekolekcyjnych, które poświęcone są tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Zapraszamy na nie wszystkich małżonków z parafii i chętnych, którzy pragną skorzystać z tego daru.
Wspólna modlitwa w grupie to siła grupy i wartość nieoceniona. Realizujemy ją na każdym spotkaniu poprzez wspólną Mszę św. oraz przez odmawianie dziesiątka różańca na zakończenie spotkania. Bierzemy też udział w nabożeństwach całego roku kościelnego. Stanowimy liczną grupę osób, która w niedzielę i święta czyta słowo Boże. Prowadzimy adoracje w czasie nabożeństwa 40-godzinnego, w Triduum Paschalnym oraz w czasie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Przygotowujemy i prowadzimy nabożeństwo drogi krzyżowej, a od 2004 roku, czyli od rocznicy stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, w każdą środę o 17.20 przed Nieustanną Nowenną – polecamy rodziny naszej diecezji w modlitwie różańcowej.
Kilka razy jako grupa mieliśmy okazję uczestniczyć w Eucharystii transmitowanej przez radio RDN, której przewodniczyli nasi moderatorzy, a my czytaliśmy słowo Boże. Po zakończonej Mszy św., ze studia radia RDN odmawialiśmy modlitwę różańcową. Delegacja Kręgu Rodzin brała taż udział „na żywo” w audycji radiowej, która poświęcona była tematowi: „Pismo Święte w moim życiu”.
Przez wiele lat dane nam było spotykać się przy wspólnym stole w wieczór sylwestrowy, razem z naszym dziećmi, by dalej rodzinnie o północy powitać Nowy Rok, uczestnicząc w Eucharystii.
Przez te kilkanaście lat formacji doświadczyliśmy bogatego życia kulturalnego i rozrywkowego. Podczas wspólnych pielgrzymek i spotkań poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, niektóre znajomości przerodziły się w przyjaźnie. W nasz pielgrzymkowy kalendarz wpisują się systematyczne, wrześniowe wyjazdy na Jasną Górę, gdzie uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin. W 2006 roku, podczas pielgrzymki małżeństw i rodzin, w godzinach nocnych: 2.00 – 3.00, nasza wspólnota prowadziła adorację w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, reprezentując diecezję tarnowską.
Kościół Domowy – to wspólnota wspólnot rodzinnych (Wspólnota Chrystusowa), dlatego też na nasze spotkania zapraszamy inne grupy Domowego Kościoła, jak też przyjmujemy od nich zaproszenia i wyruszamy w drogę. Na zaproszenie proboszczów okolicznych parafii (Jodłówka Tuchowska, Siedliska, Ryglice, Zbylitowska Góra, Bochnia), wyjeżdżaliśmy na spotkania, by dzielić się swoimi doświadczeniami z osobami zainteresowanymi podjęciem życia w takiej wspólnocie oraz korzystać z doświadczeń innych grup.
Przez kilka kolejnych lat, w czasie wakacji, dojeżdżaliśmy wieczorami do Ciężkowic, gdzie swoje rekolekcje przeżywały rodziny z Domowego Kościoła z Torunia. Braliśmy udział w nabożeństwach, pogodnych wieczorach, korzystaliśmy z dorobku ich pracy, równocześnie ubogacając naszą wspólnotę nowymi doświadczeniami.
W spotkaniach Kręgu Rodzin uczestniczyło i uczestniczy wiele małżeństw o różnym stażu małżeńskim, wieku, wykształceniu i zawodzie, wnosząc różnorodność poglądów i pomysłów. Inicjatywy Kręgu Rodzin dotykają też konkretnych prac na rzecz wspólnoty parafialnej, które można zauważyć okiem bystrego obserwatora. W 2002, w 2008 i w 2010 roku podjęliśmy się budowy ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała. Przed peregrynacją kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii zaangażowaliśmy się w bezpośrednie przygotowanie dekoracji naszych dróg i obejścia kościoła. W czasie uroczystości prowadziliśmy adorację i modlitwę różańcową. Swoje zaangażowanie okazaliśmy podczas przygotowania się do obchodów 100-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, między innymi poprzez podjęcie prac w maju 2004 roku na placu koronacyjnym, który został gruntownie uporządkowany. Krzyż został zdjęty i poddany gruntownej renowacji, taras wyczyszczony, ogrodzenie na nowo wykonane, a wokół postumentu posadzone kwiaty i krzewy.
Wspólnota Kręgu Rodzin ma charakter otwarty i dynamiczny, dlatego też małżonków, którzy pragną pogłębić swoją formację duchową, budować nowe więzi, nawiązywać nowe relacje, dzielić się własnymi doświadczeniami i korzystać z nich od innych par, zapraszamy na spotkania.
Nad całością naszej formacji, modlitwy i pracy opiekę sprawują moderatorzy, którzy są niestrudzeni w budowaniu i przekazywaniu Bożej miłości. Niestety, ze względów od siebie niezależnych odchodzą, przechodząc do innej pracy w zakonie.
Jak już wiadomo z powyższych informacji pierwszym naszym moderatorem był o. Stanisław Gruszka. Następnie pieczę nad grupą przejął o. Kazimierz Fryzeł, a potem w kolejności: o. Mirosław Grakowicz i o. Eugeniusz Leśniak oraz o. Sylwester Cabała. W chwili obecnej moderatorem jest proboszcz o. Bogusław Augustowski. Kapłan w naszej wspólnocie to: pasterz, siewca, rybak i budujący mosty, jako szczególny dar; „święty dar” dar Boży.
Jeden z naszych moderatorów na piętnastolecie Kręgu Rodzin napisał: „Jak to dobrze, że Pan Bóg dał ludziom – ludzi, że im dał wiarę, serce, że ich pragnie mieć jedną rodziną – zapewne ma z tego chwałę, a my wszyscy radość”.
Opracowała Grażyna Karaś