Akcję Różańca Rodzinnego podjęto w parafii równocześnie z powstaniem Krucjaty Wstrzemięźliwości, czyli już w 1959 roku. Był to ósmy rok istnienia parafii, która została utworzona 5 stycznia 1951 roku przez ówczesnego biskupa tarnowskiego ks. Jana Stepę. U początków funkcjonowania Róż Różańcowych największą rolę spełniły rozmodlone rodziny w parafii; było ich 48 i każda z nich zobowiązała się, że jej członkowie będą codziennie odmawiać cząstkę różańca. Tak została zainicjowana działalność Róż Żywego Różańca.

W 1967 roku w diecezji tarnowskiej odbyły się tzw. „Rekolekcje Różańcowe” z figurą Matki Bożej Fatimskiej. W Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie rozpoczęły się one 30 września i trwały 5 dni. Podczas tych rekolekcji nasi parafinie licznie uczęszczali na nabożeństwa i słuchali nauk rekolekcyjnych, czego dowodem i zarazem pięknym owocem duchowym był fakt, iż w czasie ich trwania aż 201 rodzin złożyło deklaracje, że będą codziennie modlić się do Matki Bożej cząstką różańca.

Do dawnej tradycji młodzieżowego różańca nawiązał o. Władysław Polak († 2008) który w Tuchowie pełnił funkcję wikarego i katechety w latach 1976-1981. Udało mu się utworzyć kilka Róż i zachęcić młodych ludzi do modlitwy różańcowej. Ożywienie młodzieżowych Róż różańcowych i powołanie nowych – Róż dziecięcych, wniósł o. Stanisław Gruszka w czasie swej pracy duszpasterskiej w latach 1981-1984 oraz 1992-1994. Młodzież „różańcowa” pomagała duszpasterzom w różnych akcjach parafialnych, m.in. przy budowie ołtarzy na Boże Ciało, przy organizacji uroczystości
I Komunii Świętej czy przy wykonywaniu wieńców dożynkowych.

W 2001 roku, a więc w roku jubileuszu 50-lecia istnienia i działalności naszej sanktuaryjnej parafii, na jej terenie funkcjonowało 30 Róż Żywego Różańca. Dziś Róże Różańcowe są najliczniejszą grupą działającą w parafii.