Sanktuaryjna Orkiestra Dęta

Sanktuaryjna Orkiestra Dęta istnieje od 1954-55 roku. Została założona w latach 1954-55 z inicjatywy ówczesnego organisty Stanisława Czachora oraz proboszcza i rektora klasztoru redemptorystów o. Józefa Hermana.

Skład podstawowy Orkiestry liczy około 30 osób. Historię SOD tworzą mieszkańcy Tuchowa i okolic, m.in.: Burzyna, Karwodrzy, Lichwina, Lubaszowej, Radlnej, Rzepiennika, Zabłędzy i Zalasowej.

Duchownymi opiekunami zespołu są ojcowie redemptoryści parafii NNMP w Tuchowie: oo. Karol Winiarski, Władysław Witkowski, Eugeniusz Leśniak, Ryszard Marcinek, Stanisław Madeja, ponownie Eugeniusz Leśniak, Kazimierz Głaz i obecnie Sylwester Pactwa.

SOD w Tuchowie jest zespołem muzycznym, który rozkwitał pod batutą Stanisława Czachora (1955-80). Następnie funkcję kapelmistrza pełnili: Jan Gładysz (1980-87), Kazimierz Wrona (1987-04), Bogdan Stefan (2004-09), Tomasz Ożóg (2009-11), Andrzej Czechowski (2011-12), a od 2012 roku Piotr Kucharzyk.Orkiestra dysponuje repertuarem kilkuset utworów muzyki:

  • rozrywkowej 
  • filmowej
  • marszowej
  • poważnej 
  • patriotycznej 
  • kościelnej
  • żałobnej

OBSERWUJ SOD