Scholia dziecięca przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Tuchowie

Scholia dziecięca w obecnym składzie istnieje od 2007 roku. Początkowo była prowadzona przez o. Łukasza Kalisza, wtedy jeszcze brata zakonnego. W 2008 roku na prośbę o. Eugeniusza Leśniaka, proboszcza parafii, zaangażowała się w naukę śpiewu i przygotowanie liturgii z dziećmi s. Ernestyna Twardowska Józefitka i pan Piotr Zając grający na gitarze. Okresowo w graniu pomagał także Mirosław Bryl. W 2012 roku, po odejściu o. Łukasza na placówkę do Barda, opiekę nad tą grupą parafialną przejął o. Marek Mirus, aż do 2015 r. Obecnie scholią od roku opiekuje się o. Piotr Kurcius.
Do scholii mogą należeć dzieci w każdym wieku, które chcą śpiewać i chwalić Pana Jezusa. Celem jej istnienia jest przede wszystkim zbliżenie dzieci do Kościoła i poprzez ich czynne zaangażowanie w Liturgię ożywienie w nich miłości do Boga.
Próby śpiewu w każdą sobotę o godz. 10.00 mają charakter radosnych i rekreacyjnych spotkań, podczas których dzieci uczą się nie tylko śpiewać, ale także modlić się i funkcjonować w grupie.
W miesiącach wakacyjnych zajęcia w scholii nie odbywają się.
W ciągu roku szkolnego dzieci ze scholii śpiewają podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 12.00 oraz biorą czynny udział w różnych nabożeństwach odbywających się w kościele (różaniec, roraty, droga krzyżowa, Msza św. pierwszo piątkowa).
Wszystkie chętne dzieci, dziewczęta i chłopców, serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.
s. Ernestyna i o. Piotr