Poradnia rodzinna i katechizacja przedmałżeńska w czasie pandemii

2020-03-27T13:04:44+01:00

Jeżeli narzeczeni nie ukończyli katechizacji małżeńskiej i zawierają małżeństwo w czasie pandemii, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które duszpasterz koniecznie powinien przeprowadzić