Wspólnota ,,Nadzieja” działa przy parafii NNMP w Tuchowie od jesieni 1991 roku. Z inicjatywą utworzenia wspólnoty wystąpili klerycy WSD Redemptorystów, w porozumieniu ze swymi przełożonymi i rodzice dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo. W 1992 r wspólnota została prawnie zarejestrowana jako stowarzyszenie zrzeszające niepełnosprawne dzieci i młodzież, ich rodziców i przyjaciół. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i gminy Tuchów, oraz swym zasięgiem obejmuje powiat tarnowski.

Przyjaciółmi są wolontariusze świeccy (uczniowie i studenci) i klerycy WSD. Opiekunami duchownymi wspólnoty są proboszczowie parafii lub katecheci. Obecnie tę funkcję pełni o. Adam Kośla. Spotkania grupy liczącej ok. 130 osób – w tym obecnie 47 osób niepełnosprawnych – odbywają się w każdą III niedzielę miesiąca (od października do maja) i rozpoczynają się Mszą św. Podopieczni uczestniczą w przygotowywanych przez braci kleryków katechezach, oraz prowadzonych przez wolontariuszy zajęciach manualnych, muzyczno – wokalnych, logopedycznych. Jest też czas na rozmowę z przyjaciółmi przy herbacie i słodyczach. Rodzice w tym czasie odbywają zebrania stowarzyszenia, lub spotkania z terapeutami i opiekunem duchownym. Osoby niepełnosprawne mają możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi w wyznaczonych pomieszczeniach klasztornych oraz indywidualnego przygotowania do I komunii św. i bierzmowania. Stowarzyszenie zgodnie ze swą nazwą wnosi nadzieję w życie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz spełnia ich oczekiwania w zakresie rehabilitacji, rekreacji, integracji i innych form pomocy. W każdym tygodniu (oprócz zimy) podopieczni uczestniczą w zajęciach w domku letniskowym na działce stowarzyszenia przy ul. Nadziei. Tam też odbywają się ogniska, spotkania okazjonalne i zwyczajne, a także modlitewne przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej. Rodzice wraz ze swoim dzieckiem mają tu też możliwość indywidualnego odpoczynku, zapoznania się z lekturą fachową, prasą katolicką. Grupa włącza się w prace pielęgnacyjne działki itp. Dla całej grupy organizowane są kilkudniowe wyjazdy integracyjne i dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Stowarzyszenie współpracuje z władzami samorządowymi, Kościołem katolickim, Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem Opieki Społecznej, Domem Kultury. Społeczeństwo Tuchowa i okolic, także z różnych stron Polski wspiera stowarzyszenie swym darem serca. Pomoc finansową otrzymujemy poprzez akcje charytatywne, wpłaty 1%, dofinansowania z PFRON -u, Urzędu Marszałkowskiego i UE. Szkoły z Tuchowa i okolic tradycyjnie organizują dla naszych podopiecznych spotkania, wychowując młode pokolenie w duchu wrażliwości na osoby, które nie potrafią sobie same poradzić w życiu. Stowarzyszenie planuje budowę ośrodka opiekuńczo rehabilitacyjnego, który spełniałby oczekiwania podopiecznych i ich rodziców.