OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy 6. niedzielę zwykłą.
  2. Dziękujemy wszystkim za ofiary złożone dziś na tacę, które będą przeznaczone na przygotowanie materiałów informacyjnych o Misjach Świętych przeżywanych w naszej parafii. Bóg zapłać.
  3. W tygodniu czekają nas następujące wydarzenia:

Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – patronów Europy – jutro.

– Modlitwa różańcowa na dróżkach prowadzona przez członków Rycerstwa Niepokalanej, z okazji 16-go dnia miesiąca – w środę.

– Czuwanie młodzieży w ramach cyklu „Droga wewnętrzna” – w piątek o godz. 19.30 w bazylice. 

  1. W przyszłą niedzielę (20.02), z racji trzeciej niedzieli miesiąca: 

– Dzień skupienia dla narzeczonych. 

– Msza św. z udziałem Stowarzyszenia „Nadzieja” o godz. 14.00 i po niej spotkanie. 

– Msza św. z udziałem RSPM-u o godz. 18.30.

  1. W związku z Rokiem Misyjnym prosimy o podjęcie modlitwy różańcowej o owoce Misji Świętych: w poniedziałek Różę Matek św. Marii Magdaleny, w piątek Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ, w sobotę Różę Matek św. Gerarda, w niedzielę Różę św. Katarzyny Sieneńskiej. Na kolejne tygodnie zapraszamy wg grafiku, który znajduje się na plakacie w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii.
  2. Stowarzyszenie „Nadzieja” czyni ciągłe starania o budowę Domu „Nadziei” dla podopiecznych. Brak jeszcze odpowiednich funduszy na ten cel. Dlatego jako wspólnota parafialna pragniemy zorganizować Kiermasz na dziedzińcu sanktuaryjnym, który wspomoże tę budowę w niedzielę 27 lutego br. Zapraszamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.
  3. W zakrystii do nabycia prasa katolicka. 
  4. Dzisiaj jeszcze:

Spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików  „Iskra” o godz. 17.00 w sali Betania.

Nieszpory transmitowane przez Radio Maryja o godz. 17.30.

Modlitwa różańcowa prowadzona przez Różę św. Cecylii w sanktuarium o godz. 18.00.

  1. Pomódlmy się wspólnie w intencji Roku Misyjnego przeżywanego w naszej parafii: Boże w Trójcy Świętej Jedyny…
  2. Na nowy tydzień i pełnienie woli Bożej, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.