OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy dzisiaj III Niedzielę Adwentu, która w Kościele Katolickim nazywana jest „Gaudete”, czyli Niedziela Radości. Z rodnością witamy w naszej parafii o. Edwarda Petelczyca, misjonarza, redemptorystę z Grodna na Białorusi i dziękujemy za jego posługę Słowa.
 2. W tygodniu czekają nas następujące wydarzenia:

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy – w poniedziałek. Jest to również dzień modlitw za ofiary stanu wojennego.

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – we wtorek.

Nowenna do Dzieciątka Jezus od środy. Zachęcamy wiernych, aby podjęli Nowennę w swoich domach wraz z dziećmi. Broszury z nowenną są do zabrania przy ołtarzu Serca Pana Jezusa.

– Różaniec prowadzony przez Rycerstwo Niepokalanej – w czwartek po Mszy św. wieczornej.

Czuwanie młodzieżowe w ramach „Drogi Wewnętrznej” – w piątek o godz. 19.30. Zapraszamy młodzież, a zwłaszcza przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Msza św. dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. – w sobotę o godz. 16.00 w bazylice. Po mszy spotkanie z rodzicami.

 1. W przyszłą niedzielę (19.12):

– Z racji trzeciej niedzieli miesiąca Dzień skupienia dla narzeczonych. 

– Msza św. z udziałem Stowarzyszenia „Nadzieja” o godz. 14.00.

– Młodzież oazowa będzie rozprowadzała pierniki świąteczne. Dochód będzie przeznaczony na wyjazd formacyjny w przyszłym roku, w lutym.

 1. Informujemy, że Msza św. w intencji ojców, diakonów i kleryków prowadzących modlitwę różańcową na dróżkach będzie sprawowana 31 grudnia o godz. 17.00 w bazylice.
 2. Trwajmy nadal w adwentowym czuwaniu na przyjście Pana Jezusa przez udział w roratach o godz. 18.30 i w realizacji naszych adwentowych postanowień.
 3. W związku ze zbliżającymi się świętami i trudną sytuacją epidemiczną oraz nowymi obostrzeniami, zachęcamy wiernych, aby zaplanowali spowiedź przedświąteczną już teraz, abyśmy nie pozostali bez spowiedzi na święta. Kapłani służą nam w konfesjonale codziennie przed Mszami świętymi i w czasie dyżuru od godz. 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00.
 4. W związku z wizytą duszpasterską, czyli kolędą, Biskup Tarnowski skierował Zarządzenie, zgodnie z którym w obecnej sytuacji tradycyjna wizyta duszpasterska nie jest możliwa. Duszpasterze wraz z Radą Parafialną ustalili, że kolęda będzie tak jak w zeszłym roku. Zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic parafii na Mszę św. sprawowaną w ich intencji w dniach od 27 do 30 grudnia na godz. 10.30 albo 16.00. W wyjątkowych sytuacjach możliwa będzie tradycyjna kolęda np. gdy ktoś sprowadził się do parafii, ma do pobłogosławienia dom, czy też ważną potrzebę spotkania duszpasterskiego. Dokładny plan kolędy zostanie podany w przyszłym tygodniu w świątecznym biuletynie „Chorągiew Maryi”. 
 5. W zakrystii do nabycia prasa katolicka, świece „Caritas” oraz opłatek.
 6. Dzisiaj jeszcze: 

– Po Mszach świętych zapraszamy wszystkich wiernych na Misyjny Jarmark z Aniołami na placu sanktuaryjnym.

Nieszpory transmitowane przez Radio Maryja o godz. 17.30.

Msza św. z udziałem RSPM-u w intencji misji o godz. 18.30.

– Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Modląc się za małżeństwa i rodziny możemy zyskać łaskę odpustu. 

Dziękujemy za Składkę inwestycyjną, która będzie przeznaczona na prace przy powiększeniu parkingu przy dróżkach różańcowych i utwardzeniu nawierzchni.

 1. Pomódlmy się wspólnie w intencji Roku Misyjnego przeżywanego w naszej parafii. 
 2. Na radosne przeżywanie III Niedzieli Adwentu i dalsze owocne czuwanie na przyjście Pana Jezusa przyjmijcie Boże błogosławieństwo.